Sovelluskehittäjän palvelualusta palveluna

Voit antaa sovelluskehittäjille vapautta ja autonomiaa, työvälineet ja tarvittavat resurssit tehokkaaseen työskentelyyn, jotta devaajasi voisivat vaivatta käyttää niin paikallisia rauta- ja virtuaalipalvelimia kuin yksityistä tai julkipilveäkin.

Yleiskatsaus

Työkaluja ja automaatiota sovelluskehittäjille

Kun hankit sovelluskehittäjillesi ylläpidetyn ja ympäri vuorokauden valvonnassa olevan OpenShift-palvelualustan, annat heille vapautta ja autonomiaa. He saavat kaikki tarpeelliset työvälineet ja resurssit arvon tuottamiseksi asiakkailleen sen sijaan, että aika menisi devaus-, testaus- ja muiden työkalujen ja -ympäristöjen rakentamiseen ja ylläpitämiseen. Kovan tason asiantuntijat arvostavat sitä, että työkalut toimivat, ovat luotettavia ja helppokäyttöisiä.

OpenShift tarjoaa sekä sovelluskehittäjille että ylläpitäjille työkaluja ja automaatiota, jotka mahdollistavat uuden koodin tuottamisen, testaamisen ja julkaisun tuotantoon nopeasti. Siksi uuden koodin integrointi repoon, bugien korjaaminen, A/B-testaaminen käyttäjäpalautteen saamiseksi ja uusien toiminnallisuuksien julkaisu koko käyttäjäkannalle on mahdollista tehdä entistä luotettavammin ja lyhyemmissä sykleissä.

Hyödyt

Vapauta aikaa koodaamiseen

Jokainen yritys on nykyään ohjelmistoyritys, ohjelmistot mahdollistavat liiketoiminnan, tuovat kilpailuetua ja luovat innovaatioita. Kyky tuottaa nopeasti uusia ohjelmistopalveluita ja uusia toiminnallisuuksia on nykyään erottautumis- ja kilpailutekijä. Otaverkolta hankkimasi ylläpidetty OpenShift antaa sinulle tämän kyvykkyyden. Saat käyttöösi useita DevOpsin ja ketteryyden takaavia ratkaisuita avaimet käteen -periaatteella ja yhden alusta päällä ylläpidettynä ja tuettuna.
Devaajien aika vapautuu koodaamiseen
Sovelluskehittäjien ei tarvitse etsiä, opetella, asentaa ja ylläpitää CI/CD-työkaluja, saat ne valmiiksi koottuna, tuettuna ja ylläpidettynä palveluna. Kovapalkkaisten osaajiesi työaika on lisäarvon tuottamisessa asiakkaillesi.
Tietotaitoa asiantuntijalta asiantuntijalle
Asiantuntijasi saavat vertaisensa keskustelukumppanit. Joka neljäs Otaverkon asiakas on ohjelmistoyritys tai sovelluskehitystä tekevä IT-osasto. Voit luottaa, että puhumme samaa kieltä. Meidän asiantuntijoissammekin on sovelluskehityksen ammattilaisia ja koodamista ymmärtäviä ihmisiä.
DevOpsia ilman rajoja
Yksi tavoite, yksi kulttuuri, yksi alusta. Sekä sovelluskehityksen että ylläpidon ammattilaiset saavat saman alustan ja samat toiminnallisuudet käyttöönsä. Etkä enää kuule termejä merge day tai integration hell – paitsi silloin, kun tekijät muistelevat niitä nostalgisesti.
Nopeutta ja laatua
OpenShiftin tarjoamat sovelluskehitystyökalut mahdollistavat kirjoitetun koodin siirron tuotantoon jopa minuuteissa. Automaation ja toimivien ympäristöjen ansiosta asiakkaasi on mahdollista saada uusia ominaisuuksia ja bugikorjauksia nopeasti ja luotettavasti.

Näin se toimii

Tärkeimmät ominaisuudet pähkinänkuoressa

Sovelluskehittäjän palvelualusta antaa CI/CD-automaatiota suoraan osana palvelua, sovelluskehittäjille itsepalveluportaalin ja hallintaa ympäristöön, sekä kaikki samat toiminnallisuudet kuin Kontit palveluna. Projektiin liittyvien sovellusten, komponenttien ja palveluiden hallinta on visuaalisten työkalujen myötä helppoa. Palvelualustalla voit myös luoda ja siirtää tuotantoon sovelluksia tuomalla ympäristöön olemassa olevaa lähdekoodia, imageita ja Docker-tiedostoja.

Sovelluskehitys ja CI/CD

Saat sovelluskehitysprosessin automaation suoraan osana palvelualustaa. Sinun ei tarvitse itse koota ja kehittää kehitys- ja testausympäristösi automaatiota, vaan CI/CD on heti käytössäsi. CI/CD on lyhenne termeistä Continuous Integration, Continuous Delivery ja Continuous Deployment. CI tarkoittaa käytännössä aina koodin automaattista ja jatkuva integrointia, kun taas CD voi tarkoittaa hieman tilanteesta riippuen joko jatkuvaa julkaisuputkessa eteenpäin siirtoa tai automaattista tuotantoon siirtoa – tai kumpaakin näistä.

Näytä tarkka sisältö
Jenkins ja Tekton
CI/CD on prosessi, jota usein kuvataan putkena, jota pitkin koodi siirtyy sovelluskehittäjän IDE:stä versionhallintaan, testiympäristöihin ja tuotantoon enemmän tai vähemmän automatisoidusti. OpenShiftin CI/CD-toiminnallisuus perustuu Jenkinsiin ja Tektoniin. Ne ovat olennainen osa työnkulkua, jonka sovelluskehittäjäsi saavat.
Sovelluskehittäjän käyttöliittymä
Ylläpidetyssäkin OpenShiftissä sinulla ja kehittäjilläsi on pääsy palvelualustaan. Jo Kubernetes Enginen myötä saat käyttöön ylläpitäjille suunnatun web-käyttöliittymän, ja Sovelluskehittäjän palvelualustan yhteydessä tulee sovelluskehittäjille suunnattu versio käyttöliittymästä. Pääset selaimella suoraan toimimaan palvelualustan kanssa, vaatimuksena vain selaimen tuki JavaScriptille ja käyttökokemuksen kannalta mieluusti myös WebSocketsille.
Projektin ja sen resurssien hallinta
Sovelluskehittäjän käyttöliittymän kautta on mahdollista luoda ja siirtää tuotantoon sovelluksia importtaamalla olemassa olevaa lähdekoodia, imageita ja Docker-tiedostoja. Voit myös hallinnoida visuaalisesti projektiin liittyviä sovelluksia, komponentteja ja palveluita, valvoa niiden tuotantoon siirron ja buildien statusta, sekä ryhmitellä ja kytkeä sovelluksen komponentteja keskenään.
Piilota tarkka sisältö

Konttien hallinta ja automaatio

Yksittäiset kontit eivät vielä tuota toimivaa palvelua. Konttien on kyettävä kommunikoimaan keskenään ja hallintapalvelun kanssa. Sen lisäksi sovelluskehittäjien on saatava kontteihin toimivaa automatiikkaa ja tietoturvaa, jotta he voivat keskittyä omaan lisäarvoa tuottavaan työhönsä.

Näytä tarkka sisältö
Service Mesh
Service mesh on ohjelmistoarkkitehtuurissa eräänlainen infrastruktuurikerros, joka tarjoaa mikropalveluiden hyödyntämisen ja hallinnan helpottamiseksi niiden käyttöön erilaisia palveluita. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi näkyvyys palveluiden väliseen viestiliikenteeseen, turvalliset yhteydet mikropalveluiden välillä ja automaattiset uudelleenyritykset epäonnistuneiden kutsujen osalta.
Istio
OpenShift Service Mesh on avoimen lähdekoodin Istio-projektiin perustuva toteutus konttien viestintään ja hallintaan. Se on ns. tietotasosta, data plane, joka on joukko mikropalveluiden käyttöön saamia proxyjä. Proxyt hallinnoivat kaikkea palveluverkossa tapahtuvaa palveluiden välistä tietoliikennekommunikaatiota. Sen lisäksi ne viestivät toimintaa valvovan ja ohjaavan automaation kanssa, joka varmistaa proxyjen olevan määriteltyjen politiikkojen mukaista.
Valvontataso
Mikropalveluiden hallinta ilman automaatiota voisi olla työlästä. Osa palvelualustan arkkitehtuuria on valvonta- tai hallintataso eli control plane, joka hallinnoi ja konfiguroi proxyjä reitittämään liikennettä. Sen lisäksi control planen vastuulla on konfiguroida toimintaa ohjaavaa ja valvovaa automatiikkaa. Tätä kautta on mahdollista määrittää pääsyoikeuksiin, autentikointiin, erilaisiin raja-arvoihin ja pyyntöjen jäljittämiseen liittyviä politiikkoja. Sinun ei tarvitse siis hallinnoida mikropalveluita yksittäin, saat tehtyä tarvittavia muutoksia kaikkiin keskitetysti.
Vahvaa tietoturvaa
Palvelu on kehitetty tietoturva edellä. Lisää vahvaa tietoturvaa kokonaisuuteen tuo Citadel. Se suojaa palveluita ja liikennettä niiden välillä. Citadel tarjoaa vahvan palvelusta palveluun ulottuvan autentikoinnin ja siinä on sisäänrakennettu identiteettien ja käyttäjätunnusten hallinta.
Piilota tarkka sisältö

Hinnoittelu

Esimerkkihinnat

Hinta alkaen 990 EUR/kk. Rajaton määrä käyttäjiä ja koko kapasiteetti käytettävissä kiinteällä hinnalla allokoitujen resurssien mukaisesti. Hinta ei sis. ALV. Lopulliseen hinnoitteluun vaikuttaa se, onko ympäristö dedikoitu vai jaettu, resurssien määrä, varmuuskopioinnin taso, palvelutaso ja mahdolliset muut lisäpalvelut.