Asiakastarina Microsoft 365 ja käyttötuki, Ylemmät Toimihenkilöt YTN

Yleiskatsaus

Otaverkon ratkaisu huomioi YTN:n erityispiirteet

Ylemmät Toimihenkilöt YTN on Akavan yksityisen sektorin neuvottelujärjestö, joka puolustaa ylempien toimihenkilöiden hyvää, reilua, kannustavaa ja yhdenvertaista työelämää. YTN:n erityispiirre on sen virtuaaliorganisaatio: YTN:n toimistolla työskentelee viitisen henkeä, mutta linjojen päästä virtuaalisesti löytyy noin 120 toimijaa.

YTN:n ja Otaverkon yhteistyön juuret ulottuvat yli kymmenen vuoden taakse, sillä Otaverkko on pitkään hoitanut YTN:n palvelinpuolta ja vanhojen jäsenrekisterien toimintaa. Muutama vuosi sitten YTN kuitenkin luopui näistä palveluista, ja samalla ajankohtaiseksi tuli löytää kumppani IT-puolen hallintaan. Kilpailutuksessa Otaverkko valikoitui yhdeksi ehdotuksen tekijöistä.

Otaverkko ehdotti YTN:lle ratkaisua, jossa Otaverkko toimii YTN:n kumppanina Microsoft 365 -ympäristön hallinnassa ja toinen kumppani sparraus- ja kouluttajatahona YTN:n muissa, spesifimmissä tarpeissa. Otaverkolla oli valmiina ajatus myös siitä, kuka tuo toinen kumppani olisi.

”Otaverkon ehdotus osui nappiin. Saimme samalla paketilla kaksi kumppania selkeällä työnjaolla. Idea ulkopuolisesta kouluttajatahosta, joka tarkastelee kokonaisuutta tuorein silmin, vakuutti meidät. Otaverkon tarjous vastasi juuri meidän tarpeeseemme ja organisaatiomme erityispiirteisiin”, YTN:n järjestökoordinaattori Tuomas Meriniemi kertoo.

Toimiala:
Ammattiyhdistysten toiminta
Henkilöstömäärä:
5 + 120

Näin se tehtiin

Otaverkko järjesti Teamsin tehokäyttöön ja pilven ja työkalut ajan tasalle

YTN on hyödyntänyt Microsoft 365 -ympäristöä jo vuosia, mutta Otaverkon kanssa ympäristöä on tarkastettu ja muokattu ajantasaisemmaksi. Laajoissa M365-maailman kehitysprojekteissa on keskitytty esimerkiksi kaksivaiheiseen tunnistautumiseen, varmuuskopiointiin ja tietoturvan parantamiseen.

”Otaverkko löysi fiksut lisenssivaihtoehdot ja muut ratkaisut, joilla YTN:n erityispiirteet, kuten sadat Teams-ympäristöömme vieraskäyttäjiksi kutsutut henkilöt, tuli huomioitua. Halusimme saada – ja saimmekin – otettua Teamsin tehokäyttöön ja kehitettyä sitä eteenpäin luotettavasti”, Meriniemi sanoo.

Käytännön työn lisäksi Otaverkko tuo esiin uudistusehdotuksia ja pitää YTN:ää ajan tasalla esimerkiksi tietoturvan ja käytettävyyden uusimmista kehitysaskelista. Vuosineljänneksittäin tapahtuvissa kehityspalavereissa käydään läpi YTN:n viime aikojen ja tulevaisuuden toiveet, tarpeet ja tapahtumat sekä Otaverkon kehitysehdotukset. YTN:n kannalta ratkaisu toimii loistavasti.

”Haluamme, että kumppani on valmis kehittämään IT:tämme, huomioimaan toiveemme ja tarpeemme ja rakentamaan uusia juttuja niiden pohjalta. Otaverkosta saimme kumppanin, joka ymmärtää tilanteemme ja hieman poikkeuksellisen tapamme käyttää olemassa olevia ratkaisuja”, Meriniemi sanoo.

”Meillä oli aikoinaan tietomurto, jonka yhteydessä viimeistään tuli selväksi, että tällaista pakettia ei ole järkevää tai mahdollista pitää turvattuna sisäisin resurssein. Meille on tärkeää, että kumppani varmistaa työkalujen olevan kunnossa ja pilven ajan tasalla”, Meriniemi jatkaa.

Otaverkko on löytänyt ratkaisuja erityispiirteisiimme ja luonut meille toimivia prosesseja. Nyt olemme puhtaasti hyvässä tilanteessa: niin tietoturva, käytettävyys kuin tukitoimenpiteet toimivat.
Tuomas Meriniemi
järjestökoordinaattori
Ylemmät Toimihenkilöt YTN

Tulokset

YTN on nyt hyvässä tilanteessa: ongelmat on ratkottu ja IT toimii tietoturvallisesti

Otaverkon avulla YTN on päässyt haluamaansa tilanteeseen – tilanteeseen, jossa IT toimii käytettävästi ja tietoturvallisesti eikä akuutteja kehitysprojekteja ole enää päällä.

”Otaverkko on löytänyt ratkaisuja erityispiirteisiimme ja luonut meille toimivia prosesseja. Nyt olemme puhtaasti hyvässä tilanteessa: niin tietoturva, käytettävyys kuin tukitoimenpiteet toimivat”, Meriniemi kertoo.

Lisäksi YTN:n toimiston porukalla on nyt tarvitsemansa apu, ja he voivat luottaa, että työkalut pelaavat. YTN:llä ollaan tyytyväisiä Otaverkon IT-tukeen.

”Koemme, että Otaverkolta saa apua nopeasti. Tikettijärjestelmä toimii, ja puhelimella saa aina asiat vauhdilla eteenpäin. Lisäksi palvelu on henkilökohtaista. Onhan se kiva, että tuessa on etunimeltä tuttuja kavereita, jotka muistavat sinut ja asiasi. Melkein kuin työkaverille soittaisi”, Meriniemi kuvaa.

Otaverkon ja YTN:n yhteistyö jatkuu tulevaisuudessakin.

”Otaverkossa erityisen hyvää on se, kuinka nopeasti he ovat ymmärtäneet meitä. Otaverkolla meitä ei laiteta muottiin, vaan meitä kuunnellaan ja tarpeemme hahmotetaan, ja niihin halutaan löytää paras mahdollinen ratkaisu. Otaverkon kanssa suuntaamme eteenpäin joustavasti ja turvallisin mielin”, Meriniemi päättää.

Lisää asiakastarinoita

Nainen vaaleassa toimistossa
Asiakastarina: IT:n kokonaisulkoistus, Tuokko

Hyvä kommunikaatio tekee hankalistakin IT-asioista mutkattomampia

Otaverkon kanssa kommunikointi on helppoa: meiltä löytyy samanlaista huumoria ja keskustelu liitää vauhdikkaasti. Päivän päätteeksi vaikeatkin IT-maailman asiat tuntuvat helpoilta ja selkeiltä.
Janne Elo
toimitusjohtaja
Tuokko
Nainen pysäköintihallissa puhelin kädessä
Asiakastarina: IT:n kokonaisulkoistus, Pasilan Pysäköinti

Toimiva IT on Pasilan Pysäköinnin liiketoiminnalle ensisijaisen tärkeää

Otaverkon otteessa erityisen positiivista on se, että he pyrkivät kuuntelemaan asiakasta ja sitä, mitä asiakas tarvitsee. He eivät tavoittele oman tuoton maksimointia vaan asiakkaan etua.
Rauno Kadenius
toimitusjohtaja
Pasilan Pysäköinti
Edistian Kilonkallion toimipiste
Asiakastarina: IT:n kokonaisulkoistus, Edistia

IT-ulkoistus vie Edistiaa oikeaan suuntaan

Vuorovaikutus Otaverkon kanssa on välitöntä. Otaverkko tuntee Edistian ja auttaa meitä kehittämään tietojärjestelmäympäristöämme juuri tarpeidemme mukaisesti. Yhteistyömme on hioutunut kuluneiden vuosien aikana erittäin toimivaksi paketiksi.
Kari Haukka
talouspäällikkö
Edistia
Vihreäsävyinen kuva, jossa laatikko, kasvi, vesilasi ja kaksi kynää
Asiakastarina: Microsoft 365 ja käyttötuki, Ylemmät Toimihenkilöt YTN

Otaverkko muokkasi M365-maailman vastaamaan YTN:n tarpeita

Otaverkko on löytänyt ratkaisuja erityispiirteisiimme ja luonut meille toimivia prosesseja. Nyt olemme puhtaasti hyvässä tilanteessa: niin tietoturva, käytettävyys kuin tukitoimenpiteet toimivat.
Tuomas Meriniemi
järjestökoordinaattori
Ylemmät Toimihenkilöt YTN
Kerrostalorakennus
Asiakastarina: Käyttötuki ja palvelinkapasiteetti, Espoon Asunnot Oy

IT-ulkoistuksen ansiosta Espoon Asuntojen oma IT-tiimi voi keskittyä liiketoiminnan kehittämiseen

Oma ICT-tiimimme on pystynyt keskittymään liiketoimintamme tarpeisiin ja arkkitehtuurin suunnitteluun, kun tuki ja ylläpito on voitu jättää suurelta osin Otaverkolle. Meillä on toimiva kumppanuus selkeillä vastuunjaoilla.
Merja Ritamo
Talousjohtaja
Espoon Asunnot Oy
Korkea rakennus, jonka yläosassa teksti Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Asiakastarina: OpenShift-ympäristö, Haaga-Helia

OpenShift-ympäristö kehittää Haaga-Helian ohjelmoinnin opiskelijoita kohti työelämää

Otaverkkolaiset ovat olleet aktiivisia, asiantuntevia ja aina tilanteen tasalla. Nyt jälkikäteen pohtiessakaan ei tule mieleen mitään, mitä olisimme tehneet toisin.
Teemu Havulinna
Lehtori
Haaga-Helia