Asiakastarina OpenShift-ympäristö, Haaga-Helia

Yleiskatsaus

OpenShiftissa opiskelijat voivat toimia kuten ammattilaiset aidossa ympäristössä

Haaga-Helia on yksityinen ammattikorkeakoulu, joka toimii viidellä eri kampuksella Helsingissä, Porvoossa ja Vierumäellä. Sen siipien alla opiskelee noin 11 000 opiskelijaa, joille pyritään tarjoamaan kantavat eväät työelämään. Keväällä 2022 osa Haaga-Helian ohjelmoinnin opiskelijoista pääsi harjoittelemaan modernia sovelluskehittämistä Otaverkon heille toteuttamassa OpenShift-ympäristössä.

OpenShift on DevOps-tiimien käyttöön sopiva sovelluskehittäjien palvelualusta, joka auttaa ympäristöjen automatisoinnissa ja konttien hallinnassa. Ajatus uuden OpenShift-teknologian kokeilemisesta lähti Otaverkosta, joka tarjosi Haaga-Helialle kokeilumahdollisuutta OpenShift-ympäristöön. OpenShiftia päätettiin hyödyntää moderneihin ohjelmistokehityksen työkaluihin keskittyvällä Ohjelmistokehityksen teknologioita -kurssilla.

”OpenShift kiinnosti meitä, koska se on helpommin hallinnoitavissa ja vähemmän riippuvainen toimittajasta kuin aikaisemmin käyttämämme Microsoftin Azure-pilviympäristö. OpenShiftissa opiskelijat saavat laajat käyttöoikeudet ja pystyvät määrittelemään omat projektinsa sekä luomaan sovelluksia joustavasti, ilman opettajan apua. OpenShiftissa opiskelijoilla on mahdollisuus toimia kuten ammattilaiset aidossa ympäristössä”, Haaga-Helian lehtori ja Ohjelmistokehityksen teknologioita -kurssilla opettava Teemu Havulinna kertoo.

Toimiala:
Koulutus
Henkilöstömäärä:
11 000 opiskelijaa

Näin se tehtiin

”Nykyaikaisuus on yksi OpenShiftin ja koko yhteistyön avainsanoista”

Ennen OpenShiftin käyttöönottoa keväällä 2022 Ohjelmistokehityksen teknologioita -kurssin opiskelijat olivat toteuttaneet sovelluksia JavaScriptiä ja Pythonia käyttäen. Opiskelijoiden luomat yksinkertaiset palvelinohjelmat toimivat heidän omilla koneillaan, mutta työstä oli puuttunut oikean projektin tuntu, koska ohjelmistot eivät päätyneet kenenkään muun nähtäviksi tai kokeiltaviksi. Julkaisuvaihetta ei ollut ollut.

OpenShiftin myötä opiskelijat pääsivät kokeilemaan, miten kurssilla aiemmin tehdyt harjoitustyöt toimivat käytännössä – kun palvelut ovat pilvessä, missä myös skaalautuminen ja jatkuvuus tulee ottaa huomioon. Muihin pilvipalveluihin verrattuna OpenShift toi opiskelijoiden työskentelyyn lisää yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta: kaikki opiskelijat hyödyntävät samaa tuotetta, ja lehtoreilla on mahdollisuus ohjata ja auttaa opiskelijoita hyvinkin yksityiskohtaisella tasolla.

”Nykyaikaisuus on yksi OpenShiftin ja koko tämän yhteistyön avainsanoista. OpenShift-ympäristö tarjoaa opiskelijoille sellaisia tietoja ja taitoja, joita he tarvitsevat työllistymistä varten. On tärkeää, että pystymme harjoittelemaan niitä kurssilla”, Havulinna toteaa.

”Saimme Otaverkolta alkuperehdytyksen OpenShiftin käyttöön, minkä jälkeen noin 25 opiskelijaa loi OpenShiftiin projekteja, jotka sisälsivät esimerkiksi web-palveluita ja tietokantoja. Lisäksi opiskelijat tutustuivat pilveen itsenäisesti ja saivat sovelluksiaan julkaistua oppien ja erehdysten kautta”, Havulinna sanoo.

Haaga-Helialla ollaan tyytyväisiä kurssin sujumiseen ja sen aikaiseen yhteistyöhön Otaverkon kanssa.

”Saimme niin OpenShift-ympäristön kuin tunnukset ja salasanatkin opiskelijoiden käyttöön kuten tarvitsimme. Vuorovaikutus Otaverkon ja opiskelijoiden välillä on toiminut hyvin, ja olemme saaneet apua teknisissä ongelmissa. Otaverkon varatoimitusjohtaja Lenni Laukkanen piti myös ohjelmistokehityksestä ja IT-alan ammattilaisuudesta kertovan vierailuluennon, joka oli hyvin pidetty”, Havulinna kertoo.

Otaverkkolaiset ovat olleet aktiivisia, asiantuntevia ja aina tilanteen tasalla. Nyt jälkikäteen pohtiessakaan ei tule mieleen mitään, mitä olisimme tehneet toisin.
Teemu Havulinna
Lehtori
Haaga-Helia

Tulokset

Yhteistyö pelaa, opiskelijat oppivat ja OpenShift-ympäristön hyödyntäminen jatkuu

Kaiken kaikkiaan Haaga-Helian opiskelijat työskentelivät OpenShiftin kanssa puolitoista viikkoa ja toistasataa työtuntia. Oppia kertyi jo lyhyessä ajassa.

”Pilvi on kompleksinen toimintaympäristö, eikä perehdytys tai puolentoista viikon harjoittelu tee kenestäkään vielä pilviasiantuntijaa, mutta kokeilun tulokset olivat hyviä ja merkityksellisiä. Kurssin päätteeksi merkittävä osa sovelluksista oli saatu julkaistua. Tärkein tavoitteemme oli, että opiskelijat oppivat uudesta ympäristöstä mahdollisimman paljon, ja raportit ja sovellukset osoittivat, että oppimistavoitteet saavutettiin”, Havulinna kertoo.

”Nykyinen OpenShift-ympäristö on voimassa vuoden, joten sitä on tarkoitus hyödyntää myös syksyllä 2022 järjestettävällä Ohjelmistokehityksen teknologioita -kurssilla. Saatamme lisäksi laajentaa kokeilua ja ottaa OpenShiftin käyttöön jo aiemmassa vaiheessa kurssia.”

Otaverkosta ja otaverkkolaisista Haaga-Helialla on vain positiivista sanottavaa.

”Otaverkon kanssa työskentelystä on jäänyt hyvä fiilis. Yhdessä tekeminen on helppoa, kommunikointi toimii ja kaikki sovitut asiat on toteutettu. Otaverkkolaiset ovat olleet aktiivisia, asiantuntevia ja aina tilanteen tasalla. Nyt jälkikäteen pohtiessakaan ei tule mieleen mitään, mitä olisimme tehneet toisin”, Havulinna tiivistää.

”Jos yhteistyötä pitäisi kuvailla yhdellä sanalla, se on sujuva. En tunne Otaverkon koko tarjontaa, mutta tämän opintojakson perusteella oppilaitosyhteistyö pelaa hyvin. Voin suositella Otaverkon OpenShift-ympäristöä muillekin.”

Lisää asiakastarinoita

Nainen vaaleassa toimistossa
Asiakastarina: IT:n kokonaisulkoistus, Tuokko

Hyvä kommunikaatio tekee hankalistakin IT-asioista mutkattomampia

Otaverkon kanssa kommunikointi on helppoa: meiltä löytyy samanlaista huumoria ja keskustelu liitää vauhdikkaasti. Päivän päätteeksi vaikeatkin IT-maailman asiat tuntuvat helpoilta ja selkeiltä.
Janne Elo
toimitusjohtaja
Tuokko
Nainen pysäköintihallissa puhelin kädessä
Asiakastarina: IT:n kokonaisulkoistus, Pasilan Pysäköinti

Toimiva IT on Pasilan Pysäköinnin liiketoiminnalle ensisijaisen tärkeää

Otaverkon otteessa erityisen positiivista on se, että he pyrkivät kuuntelemaan asiakasta ja sitä, mitä asiakas tarvitsee. He eivät tavoittele oman tuoton maksimointia vaan asiakkaan etua.
Rauno Kadenius
toimitusjohtaja
Pasilan Pysäköinti
Edistian Kilonkallion toimipiste
Asiakastarina: IT:n kokonaisulkoistus, Edistia

IT-ulkoistus vie Edistiaa oikeaan suuntaan

Vuorovaikutus Otaverkon kanssa on välitöntä. Otaverkko tuntee Edistian ja auttaa meitä kehittämään tietojärjestelmäympäristöämme juuri tarpeidemme mukaisesti. Yhteistyömme on hioutunut kuluneiden vuosien aikana erittäin toimivaksi paketiksi.
Kari Haukka
talouspäällikkö
Edistia
Kerrostalorakennus
Asiakastarina: Käyttötuki ja palvelinkapasiteetti, Espoon Asunnot Oy

IT-ulkoistuksen ansiosta Espoon Asuntojen oma IT-tiimi voi keskittyä liiketoiminnan kehittämiseen

Oma ICT-tiimimme on pystynyt keskittymään liiketoimintamme tarpeisiin ja arkkitehtuurin suunnitteluun, kun tuki ja ylläpito on voitu jättää suurelta osin Otaverkolle. Meillä on toimiva kumppanuus selkeillä vastuunjaoilla.
Merja Ritamo
Talousjohtaja
Espoon Asunnot Oy
Korkea rakennus, jonka yläosassa teksti Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Asiakastarina: OpenShift-ympäristö, Haaga-Helia

OpenShift-ympäristö kehittää Haaga-Helian ohjelmoinnin opiskelijoita kohti työelämää

Otaverkkolaiset ovat olleet aktiivisia, asiantuntevia ja aina tilanteen tasalla. Nyt jälkikäteen pohtiessakaan ei tule mieleen mitään, mitä olisimme tehneet toisin.
Teemu Havulinna
Lehtori
Haaga-Helia
Käsi, jossa on kynä, piirtää Omnian logoa ilmaan
Asiakastarina: Perustietotekniikasta strategiseen kehittämiseen, Omnia

Strateginen IT-kumppanuus toimii – ”Kaikki Otaverkossa henkii sitä, että he ajattelevat asiakkaan parasta”

Otaverkko ymmärtää bisnestämme ja ehdottaa aktiivisesti parannustoimenpiteitä. Koen, että tarpeemme tulevat kuulluiksi ja että voin luottaa Otaverkkoon, sillä he pitävät sopimuksista kiinni. Kaikki Otaverkossa henkii sitä, että he ajattelevat asiakkaan parasta.
Tuukka Soini
Kehittämisjohtaja
Omnia