Konttiteknologian hyödyt korostuvat palveluna 

Asiantuntijasisällöt
Lenni Laukkanen

Konttiteknologiat tuovat monia hyötyjä tämän päivän sovelluskehitykseen, sillä konttien avulla sovelluksia tai niiden osia voidaan ajaa, kehittää tai siirrellä kätevästi omina erillisinä kokonaisuuksinaan.   

Konteilla sovellusten käsittely onnistuu kevyesti ja kätevästi eri sijainneissa, eikä itse koodiin tarvitse kajota. Kuitenkin – konttien sekä niiden hallintaan käytettävien orkestrointityökalujen hyödyntäminen edellyttää perehtymistä käytettävään teknologiaan, ohjelmistopäivityksiin, eri sovellusversioihin ja esimerkiksi tietoturvakysymyksiin.  

Miten siis saada konttiteknologioista tehokkaasti hyöty irti ilman syvällistä ohjelmointiosaamista tai mittavia resursseja?  

Vastaus: tilaamalla konttien hallinnan palveluna. OpenShift on yksi keskeisistä konttiteknologiaa hyödyntävistä palvelualustoista, joiden avulla manuaalista ja aikaa vievää käytännön työtä voidaan automatisoida ja ohjata myös sitä oikeasti taitaville tahoille. Lue laajemmin OpenShiftista täältä.

Miksi palvelu? 

  1. Tehot irti käytettävissä olevasta infrastruktuurista 

Kontit ovat virtuaalipalvelimia huomattavasti kevyempi ja helppokäyttöisempi ratkaisu. Ne myös parantavat infrastruktuurin hyötykäytön astetta, sillä niissä ei ole virtuaalipalvelinten tavoin sovelluksen kannalta ylimääräistä sisältöä, kuten esimerkiksi käyttöjärjestelmiä. 

Vaikka virtuaalipalvelimet ovat nekin toimiva ratkaisu ohjelmistojen ajoon ja käsittelyyn, vaikkapa juuri käyttöjärjestelmä vaatii väistämättä oman osuutensa laiteresursseista, mikä raskauttaa koko ohjelmiston hallintaa ja siirtelyä sijainnista toiseen.  

  1. Skaalautuva avoimen lähdekoodin orkestrointityökalu 

Vaikka kontit ovat virtuaalipalvelimia nopeampia ja kevyempiä ympäristöjä sovelluksille, niiden manuaalinen hallinta on raskasta ja vaatii sekä ymmärrystä että käytännön osaamista.  

OpenShift on rakennettu Kubernetes-orkestrointityökalun päälle. Kubernetes on avoimen lähdekoodinsa ansiosta monikäyttöinen ja muokattava konttien hallinta-alusta, jolla voidaan käsitellä käyttötarpeen mukaan hyvin erikokoisia konttisovelluksia. Orkestrointijärjestelmä voidaan optimoida esimerkiksi yhteensopivaksi tietyn pilvipalvelun kanssa, tai vaihtoehtoisesti kontteja voidaan orkestroida myös täysin oletusasetuksilla, mikä takaa helpon siirreltävyyden ja yhteensopivuuden. 

  1. Käyttäjäystävällinen hallinnointi ja valvominen 

Vaikka palvelu on itsessään valmis ja ylläpidetty ratkaisu, konttien käyttö palveluna takaa käyttäjälleenkin laajan valikoiman erilaisia hallinta- ja itsepalvelutoiminnallisuuksia, eli sovelluksen hallinta on toki täysin sovelluskehittäjän omissa käsissä.  

Nettiselaimella käytettävän hallintanäkymän kautta ylläpitäjät voivat esimerkiksi tarkistaa kapasiteetin ja hyötyasteen, tarkkailla tapahtumia tai selvittää suurimmat resurssien kuluttajat. Näin kaikki tarvittava tieto on siis saatavilla, vaikka palvelu hoitaa konepellin alla tapahtuvan teknisen työn.  

  1. Moderni ratkaisu 

Konttiteknologioiden hyödyntäminen yleistyy jatkuvasti, ja sovelluksen säilöminen konttiin on erinomainen ratkaisu jo ohjelmointivaiheessa. Kuitenkin myös olemassa olevia ja virtuaalipalvelimille suunniteltuja ohjelmistoja on mahdollista siirtää kontteihin – ja vieläpä vähällä vaivalla.  

Kun kontteja käytetään palveluna, käyttäjä voi hallinnoida työtään myös rinnakkain sekä virtuaalipalvelimilla että konteissa. Kokonaisten virtuaalipalvelintenkin ajaminen onnistuu konteissa, ja ne toimivat hyvin yhteen toisten konttien sekä serverittömien toteutusten kanssa.  

Lue seuraavaksi: