Hyvien puolella

Kun vastuullisuusasiat ja niihin liittyvät käytännöt ja työkalut ovat kunnossa, voi luottavaisin mielin keskittyä omaan liiketoimintaan, kehittää, kehittyä ja innovoida. Isoon kuvaan, muuttuvaan regulaatioon tai asiakkailta ja kumppaneilta tuleviin vaatimuksiin on kevyempi ja ketterämpi vastata, kun perusta on kunnossa ja kumppanit sellaisia, jotka auttavat sen kunnossa pysymistä arjessa.

Yleiskatsaus

Liiketoiminnan jatkuvuutta

Vastuullisuus johtaa parempaan tuottavuuteen, auttaa karsimaan turhia kuluja, vähentää jatkuvuuteen, tietoturvaan ja tietosuojaan liittyviä riskejä. Samalla vastuullisuustyö auttaa tekemään parempia rekrytointeja, suunnittelemaan liiketoimintaa ketterämmin muuttuvassa maailmassa, mutta myös täyttämään omat regulaation myötä tulevat velvollisuudet. Jotta sinä saat nämä hyödyt, avaamme mihin IT-palveluiden hankinnassa kannattaa kiinnittää huomiota vastuullisuuden osalta.

Hyödyt

Hyviä asioita hyvien tyyppien kanssa

Kun vastuullisuusasiat ja niihin liittyvät käytännöt ja työkalut ovat kunnossa, voit luottavaisin mielin keskittyä omaan liiketoimintaan, kehittää, kehittyä ja innovoida. Isoon kuvaan, muuttuvaan regulaatioon tai asiakkailta ja kumppaneilta tuleviin vaatimuksiin on kevyempi ja ketterämpi vastata, kun perusta on kunnossa ja kumppanit sellaisia, jotka auttavat sen kunnossa pysymistä arjessa. Samalla saat konkreettista turvaa omalle liiketoiminnallesi. Vastuullisuustyön ansiosta riskit pienenevät, riskitietoisuus ja tietoturvan taso parantuvat - otat vähemmän turhia rahallisia tai mainehaittaan liittyviä riskejä. Voit myös edellyttää IT-kumppaniasi auttamaan sinua täyttämään omaa toimintaasi koskevia lainsäädännön edellyttämiä raportointi- ja muita vastuullisuusvelvoitteita.
Hallitse riskit
Tietoturva on tärkeä osa vastuullisuutta. IBM:n vuosittain julkaiseman "Cost of a Data Breach" -raportin mukaan keskimääräinen tietomurron kustannus oli vuonna 2021 noin 4,24 miljoonaa dollaria. Tämä oli korkein summa, joka on koskaan raportoitu, ja se oli 10 % suurempi kuin edellisenä vuonna. On kuitenkin huomioitava, että nämä luvut ovat vain keskiarvoja ja yksittäisen yrityksen kohdalla kustannukset voivat olla paljon suurempia tai pienempiä.
Helpotat omaa työtäsi
IT-aiheuttaa globaalisti kasvihuonekaasupäästöistä noin 5 % ja käyttää 10 % energiankulutuksesta. Osuudet kasvavat jatkuvasti, minkä myötä IT:n ESG-raportointi tuleekin yhä useammin vaatimuksena yrityksille. Tiedon keruun kustannukset ovat korkeat, tarvittava tieto usein hajautuneena siiloihin eri järjestelmissä. Hyvä IT-kumppani auttaa raportoinnissa.
Vähennä byrokratiaa
Sopimushallinta muuttuu jatkuvasti monimutkaisemmaksi erilaisten niin yhteiskunnalta kuin asiakkailtakin tulevien tietosuojavaatimusten, eettisten ohjeistusten ja vastuullisuusvaatimusten myötä. On arvioitu, että sopimushallinta voi maksaa yritykselle summan joka vastaa jopa 5 - 9 % liikevaihdosta. Hyvä IT-kumppani on sopimusehdoissa läpinäkyvä, yksiselitteinen ja auttaa ostajaa vähentämään omaa työmääräänsä.
Olet hyvien puolella
Yritysten on pakko toimia vastuullisesti, eivätkä ne voi maksattaa liikevoittoonsa liittyviä kustannuksia ja riskejä ympäristöllä, ihmisillä tai yhteiskunnalla. Vastuullisuus on myös hyvää liiketoimintaa. Aidosti vastuullisesti toimivat yritykset tekevät pitkällä aikavälillä keskimäärin kaksi kertaa parempaa tulosta, kun mittarina käytetään kokonaispääoman tuottoa.

Näin se toimii

Mitä vastuullisuus on Otaverkossa?

Vastuullisuus ei ole verojen maksua, työllistämistä tai lainsäädännön ja muun regulaation noudattamista. Me Otaverkossa näemme vastuullisuuden olevan jotain ekstraa, jotain mikä tulee yhteiskunnan asettaman minimin tai itsestään selvän toiminnan päälle. Varmistamme toimintamme vastuullisuuden seuraavilla tavoilla.

Vastuullisuuspolitiikka

Katso alta Otaverkon vastuullisuuspolitiikka.

Näytä tarkka sisältö
Vastuullisuuspolitiikka
Olemme tunnistaneet IT-palveluntarjoajan roolimme kaksijakoisuuden: toisaalta digitalisaatio vähentää monella elämän osa-alueella ympäristön kuormittumista, toisaalta globaalilla tasolla IT-alan päästöt ja resurssien käyttö kasvavat nopeaa tahtia. Toisen pilvipalvelu on aina toisen konesali, joka kuluttaa energiaa, luonnonvaroja ja arvometalleja, sekä tuottaa melua, hukkalämpöä ja elektroniikkajätettä.

Uskomme, että liiketoiminta voi olla pitkällä aikavälillä kannattavaa ja tuottaa niin voittoa omistajille kuin hyvinvointia ja vaurautta tuleville sukupolvillekin vain, jos se on myös kestävää - ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin huomioivaa. Tältä pohjalta olemme muodostaneet tämän vastuullisuuspolitiikkamme ja sen sisältämän ympäristölupauksen.

Olemme ensiluokkainen työnantaja, joka tukee työntekijöiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja maksaa työehtosopimuksen minimiä korkeampaa, hyvään elämään riittävää, oikeudenmukaista palkkaa. Kunnioitamme ja arvostamme toinen toisiamme sekä asiakkaidemme, kumppaneidemme ja muiden sidosryhmien henkilöitä. Emme syrji, autamme ja tuemme. Tarjoamme työntekijöille hierontaa, kuntosalin käyttöoikeuden, mahdollisuuden työsuhdepolkupyörään, laajan työterveyden ja hyvät mahdollisuudet kouluttautumiseen ja osaamisen kehittämiseen.

Lupaamme toimia sen eteen, että yrityksen nettovaikutus yhteiskuntaan on positiivinen. Toimimme vastuullisesti lainsäädäntöä, muuta regulaatiota sekä ISO 9001-, ISO 27001- ja ISO 27701-standardeja noudattaen. Säätelyn noudattaminen ei kuitenkaan ole vielä vastuullisuutta – se on peruslähtökohta vapaalle ja terveelle kilpailulle. Oppilaitosyhteistyön kautta tarjoamme osaamista ja työvälineitä sekä harjoittelumahdollisuuksia opiskelijoille. Edistämme hyvinvointia tukemalla suomalaista urheilua ja pitämällä niin fyysiseen kuin henkiseen terveyteen liittyviä teemoja viestintämme kautta näkyvillä.

Ympäristön hyväksi lupaamme toimia lainsäädännön asettamaa minimiä kunnianhimoisemmin ylläpitämällä ja toteuttamalla ympäristöohjelmaa. Ympäristöohjelmamme mukaisesti ja tekniikan ja laitekoon pienentymisen ansiosta voimme vähentää energiankulutusta sulkemalla yhden konesaleistamme. Konesalien hukkalämpö käytetään kiinteistön lämmitykseen ja konesalit on liitetty kiinteistön geotermiseen järjestelmään. Konesalien sähkö tuotetaan tuulivoimalla, ja selvitämme mahdollisuuden tuottaa sähköä aurinkopaneeleilla.

Käyttämiemme laitteiden valintaan vaikuttavat valmistajille asettamamme vastuullisuuskriteerit. Lisäksi vaikutamme viestinnän keinoin asiakkaidemme ja kumppaniemme resurssien käyttöön. Pidennämme elektroniikkalaitteiden käyttöikää ja optimoimme energiankäyttöä. Vähennämme myös kuljetuksia automaation keinoin.

Jaamme tietoa osaamisestamme, kokemuksistamme ja käytännöistämme koko alan käyttöön. Haastamme IT-alan toimijat mukaan varmistamaan, että alan toiminta on läpinäkyvää ja nettovaikutus yhteiskuntaan positiivinen.
Piilota tarkka sisältö

Ympäristö

Lakien noudattaminen on vapaan ja reilun kilpailun perusta. Otaverkko näkee todellisen ympäristövastuunsa alkavan siitä, mihin lainsäädäntö päättyy. Olemme sitoutuneet kehittämään ympäristövastuutyötämme jatkuvan parantamisen keinoin. Lue alta, mitä se käytännössä tarkoittaa.

Näytä tarkka sisältö
Ekokompassi
Ekokompassi-sertifikaatti on todiste organisaation panostuksista oman ympäristövastuunsa eteen. Sen saavuttaminen edellyttää ulkopuolista auditointia, jolla todennetaan kymmenen kriteerin täyttyminen. Yhtenä kriteereistä on jatkuva parantaminen ympäristöohjelman kautta tavoitteena vähentää ympäristövaikutuksia.
Kiinteistölle tarjottu hukkalämpö
Toisen pilvipalvelu on aina toisen konesali. Suomen konesalit tuottavat hukkalämpöä 2 TWh vuodessa. Energiamäärä vastaa Helsingin kotitalouksien vuosittaista sähkönkulutusta. Otaverkon konesalit on liitetty kiinteistön geotermiseen järjestelmään ja hukkalämpö käytetään kiinteistön lämmittämiseen. Geotermisen järjestelmän ansiosta pelkästään konesalien jäähdytys kuluttaa jopa 50 MWh vähemmän sähköä vuodessa.
Tuulisähkö ja energiansäästö
Konesalien suurin ympäristövaikutus tulee sähkönkäytöstä. Maailman digitalisoituessa myös sähkönkulutus kasvaa. Otaverkon konesalit ja toimisto käyttävät tuulisähköä, minkä lisäksi pyrimme investoimaan energiatehokkaaseen ja pienikokoisempaan elektroniikkaan, minkä ansiosta olemme voineet ajaa vanhimman konesalimme alas ja säästäen 60 - 70 MWh sähköä vuodessa.
Kierrätys
Jätelain noudattaminen on päivänselvää, mutta kunnianhimoisempikin voi olla. Varmistamme tietoturvan ja tietosuojan hyvän tason elektroniikkajätteen osalta, minkä lisäksi pyrimme löytämään oikean toimintamallin esimerkiksi harvinaisten maametallien keräämiseksi hyötykäyttöön. Vuonna 2022 olemme kierrättäneet 1038 kiloa elektroniikkajätettä tietoturvallisesti.
Piilota tarkka sisältö

Ihminen

Jopa tekoälyn ja robotiikan aikakaudella IT:tä tehdään ihmiseltä ihmiselle. Tietotekniikka on aina apuväline ihmisen työn tueksi ja elämän helpottamiseksi, ja tietotekniikan tuottaa aina toinen ihminen myös - tai etenkin - silloin, kun algoritminen rutiinityö on siirretty tietokoneen tekemäksi. Hyvinvoinnin merkitys korostuu automaation aikakaudella, kun tieto liikkuu nopeammin ja päätökset syntyvät nopeammin kuin koskaan. Lue, miten me huomioimme ihmisen toiminnassamme.

Näytä tarkka sisältö
Tasa-arvoinen kohtelu
Meillä jokainen saa olla sellainen kuin on - kunhan kunnioittaa muiden oikeutta samaan. Uskomme, että ihmisten ja ajatusten diversiteetti johtaa usein parempaan lopputulokseen. Tämä asettaa erityisiä vaatimuksia tasa-arvoiselle kohtelulle ja mahdollisuuksille. Great Place To Work 2023 -kyselyn mukaan Otaverkon työntekijät ovat 100 % yhtä mieltä tasa-arvoista kohtelua koskevien väittämien kanssa.
Työsuhde-edut
Henkinen hyvinvointi pohjaa fyysiseen hyvinvointiin. Jokaisella Otaverkon työntekijällä on käyttöoikeus kuntosaliin, työsuhdepolkupyörään ja työajasta voi käyttää 2 tuntia kuukaudesta joko liikuntaan tai työnantajan maksamaan hierontaan, minkä lisäksi jaksamista ovat tukemassa lounasetu, laaja työterveys sairaskuluvakuutuksineen koulutusmahdollisuuksista puhumattakaan.
Hyvään elämään riittävä palkka
Olemme sitoutuneet maksamaan työehtosopimuksen mukaista minimiä parempaa, hyvään elämiseen riittävää palkkaa. Syyskuun 2023 tietojen perusteella maksamme keskimäärin 22 % työehtosopimuksen tehtäväryhmäkohtaista, soveltuvan palkkatason mukaista vähimmäispalkkaa korkeampaa palkkaa.
Piilota tarkka sisältö

Yhteiskunta

Verojen maksaminen ja työpaikkojen tarjoaminen ovat osa vapaan markkinatalouden perustaa, jota ilman reilu kilpailu ja liiketoiminta eivät toimi. Ne eivät ole erityinen vastuullisuusteko yhteiskunnan eteen. Me pyrimme toteuttamaan laajempaa yhteiskuntavastuuta ja olemaan kokoamme isompi vaikuttaja. Lue alta, miten.

Näytä tarkka sisältö
Esikuvien tukeminen
Tuemme vuosittain nuoria, uransa alussa olevia urheilijoita. Haluamme sitä kautta olla mukana luomassa tulevaisuuden esikuvia, jotka näyttävät mallia seuraaville sukupolville ja vievät eteenpäin myös suomalaista urheilua ja Suomen mainetta maailmalla. Ennen kaikkea näemme liikunnan hyvinvoinnin lähteenä ja jopa kansantalouden kannalta merkittävänä elämän osa-alueena.
Oppilaitosyhteistyö
Tarjoamme vuosittain 15 600 euron arvoisen OpenShift-ohjelmistokehitysalustan Haaga-Helian opiskelijoiden käyttöön veloituksetta. Metropolian kanssa olemme yhteistyössä vuosittain tuotantotalouden ja IT-hallinnan kurssitöiden merkeissä. Asiantuntijamme ovat myös käyneet ammattikorkeakouluissa pitämässä luentoja työajalla ja kouluille veloituksetta.
Tietoturva ja tietosuoja
Tiedämme, että kun vastuullisuus on osa yrityksen DNA:ta, voi asiakas luottaa siihen, että myös tietoturva ja tietosuoja ovat arjessakin sillä tasolla, mitä luvataan. Mutkien oikominen ei onnistu. Jaamme osaamistamme ja tietoturvaan ja tietosuojaan liittyviä, asiakasympäristöistä keräämiämme havaintoja anonymisoituna kaikkien asiakkaidemme käyttöön. Pyrimme aktiivisesti ja avoimesti viestimään havaitsemistamme riskeistä ja uhista. Näin parannamme koko alan toimintaa ja jopa kansallista kyberturvaa, turvallisempaa Suomea. Käsittelemme vuosittain satoja ja satoja riskejä, haavoittuvuustiedotteita, tietoturvapoikkemia ja viranomaisilmoituksia. Vuonna 2022 käsittelimme pelkästään haavoittuvuustiedotteita 309 kappaletta.
Piilota tarkka sisältö

Hinnoittelu

Ota selvää

Vastuullisuus ja vastuullisuusraportointi ovat yhä kiinteämpi osa monen organisaation arkea. Koska ne leikkaavat läpi kaiken toiminnan, syntyy kustannuksia ja työaikaa kuluu kaiken tarvittavan tiedon keräämiseen ja selvittämiseen. Me emme pyri erottautumaan vastuullisuudella, emmekä ole vielä siellä, missä haluamme olla, mutta jo nyt voimme luvata, että kanssamme paitsi säästät omaa aikaasi, olet rakentamassa parempaa maailmaa tuleville sukupolville ja parempaa liiketoimintaa yrityksellesi. Luonnollisesti hintojemme kautta tulee näkyväksi se näkymätön työ, jota teemme taustalla varmistaaksemme sinun yrityksesi vastuullisuusvelvoitteiden täyttymisen.