Osaaminen

Lue mitä rahallasi saat

Yleiskatsaus

Lupauksista arjen tekoihin

Tiedämme, että niin me kuin muutkin alan toimijat lupaamme samaa, vaikka todellisuudessa IT-projektit tai IT-palvelutuotanto eivät aina suju niin kuin alun perin luvattiin. Kohonneet kustannukset, venyneet määräajat ja vajavainen asiakasviestintä. Kuulostaako tutulta? IT-palveluiden tuottaminen ja IT-projektien läpivienti ovat aina osaamiskysymyksiä.

Kukaan ei voi olla jokaisen liiketoiminnan osa-alueen asiantuntija. Siitä huolimatta sinun pitäisi pystyä varmistumaan siitä, mitä sinulle luvataan. Varmistumaan siitä, että lopputulokset vastaavat sovittua. Väärän valinnan tekeminen maksaa aikaa ja rahaa. Tietoturvariskeistä puhumattakaan.

Jotta IT-palveluiden ostaminen omalta osaltasi vähän helpottuisi, haluamme auttaa sinua varmistumaan siitä, mitä asiantuntijuutta maksamallasi rahalla käyttöösi saat.

Hyödyt

Kustannuksesta tuotoksi

Kun tiedät, millaista osaamista rahallasi saat, poistat samalla useita epävarmuustekijöitä. Silloin kun IT-palvelut ja projektit on valittu ja arvotettu niin liiketoiminnan tarpeet kuin olemassa oleva IT-infrastruktuuri huomioiden, päästään lopputulokseen, jossa IT:nne on yksinkertaista ja huoletonta. IT-palveluiden ja projektien priorisointia tulee tehdä niin tulipalot, strategia, hyödyt, kustannukset kuin onnistumisen todennäköisyys huomioiden. Osaamista ei tule tarkastella vain teknisen osaamisen kautta. Tekninen osaaminen on toki tärkeää, mutta todellista arvoa teille syntyy vasta silloin, kun tekniseen osaamiseen yhdistyy muitakin taitoja, kuten vaikkapa vuorovaikutustaidot tai itsensä johtaminen. Näin varmistutaan IT-palveluiden tai projektien onnistumisesta.
Yhdessä tekemisellä aitoihin liiketoimintahyötyihin
Kun asioita tehdään aidosti yhdessä, voidaan saavuttaa aitoja liiketoimintahyötyjä. Esimerkkinä toiminnan linkittyminen arjen liiketoimintaprosesseihin kustannustehokkaasti ja kannattavasti.
Säästä aikaa ja rahaa
Huolella tehty IT-roadmap takaa sen, että aikaanne ja rahaanne säästyy. Asioita tehdään hallitusti, yksi asia kerrallaan valmiiksi selvillä prioriteeteilla. IT:tä ei tule tehdä vain tekemisen ilosta, vaan liiketoiminnan tavoitteet edellä.
Varmista tietoturvasi
Tietoturva on osaamiskysymys ja aiheena laaja sisältäen niin teknisen kuin hallinnollisenkin tietoturvan. Tietoturvakulttuurista puhumattakaan. Tietoturvaeroja voi olla vaikea verrata, mutta esimerkiksi ISO27001 tietoturva ja ISO27701 tietosuoja- sertifioinnit todentavat toimintatapojen olevan sellaisia, että riskit murroille ja tietoturvapoikkeamille ovat vähäiset.
Vähennä epävarmuuttasi
Osaamista voidaan todentaa kumppanisertifikaateilla. Sertifikaatti voi olla joko organisaatio- tai yksilökohtainen. Tehdessäsi ostopäätöstä kannattaa varmistaa molempien osalta sertifikaatit, etenkin silloin kun palveluiden tuottaminen nojaa vahvasti johonkin tiettyyn teknologiaan.

Näin se toimii

Osaaminen Otaverkossa

Me varmistamme osaamisemme seuraavan neljän mekanismin kautta. Olemme listanneet alle linjauksiamme, joilla varmistamme kilpailukyvyn osaamisemme suhteen nyt ja tulevaisuudessa.

Tekninen osaaminen

Tiedostamme osaamisemme olevan ainut asiakasarvoa tuova elementti. Alta voit lukea lisää kumppanitasoista sekä sertifikaateistamme.

Näytä tarkka sisältö
Microsoft
Kumppaniohjelma on hetki sitten vaihtunut. Uudessa kumppaniohjelmassa tavoitteenamme on saavuttaa seuraavat tasot:

Solutions Partner Moderni työ Pk-yritykset

Solutions Partner Inrfastruktuuri


Olemassa olevia sertifikaattejamme ovat:

AZ-104 Microsoft Azure Administrator

MS-102 Microsoft 365 Administrator Expert

MD-102 Microsoft 365 Endpoint Administrator

MS-900 Microsoft 365 Fundamentals

AZ-900 - Microsoft Azure Fundamentals
Red Hat
Olemassa olevia sertifikaattejamme ovat:

RHCSA - Red Hat Certified Adminstrator

RHCE - Red Hat Certified Engineer

Red Hat Certified Specialist in Advanced Automation: Ansible Best Practices

Red Hat Delivery Specialist - Automation

Red Hat Sales Specialist - Red Hat Certified Cloud and Service Provider (CCSP)


Veeam
Olemassa olevia sertifikaattejamme ovat:

Veeam Sales Professional foundation

Veeam Sales Professional Public Cloud

Veeam Sales Professional Ransomware & DR

Veeam Sales Professional Microsoft 365 Protection

Veeam Sales Professional Container Protection

Veeam Sales Professional Cloud Service Provider

Veeam Technical Sales Professional Sales Foundations

Veeam Technical Sales Professional Public Cloud

Veeam Technical Sales Professional Ransomware & DR

Veeam Technical Sales Professional Microsoft 365 Protection

Veeam Technical Sales Professional Container Protection

Veeam Technical Sales Professional Cloud Service Provider
Extreme Networks
Olemassa olevia sertifikaattejamme ovat:

EXTREMEWIRELESS CLOUD – Installation and configuration

EXTREMECLOUD IQ – SITE ENGINE - Installation and configuration

EXTREME SWITCHING – Installation and configuration
WithSecure
Olemassa olevia sertifikaattejamme ovat:

EPP & EDR - WithSecure Elements Endpoint Protection & Detection and Response Technical Training (Advanced)

EPP & EDR - F-Secure Elements Endpoint Protection & Detection and Response Technical Training (Advanced)

EPP - WithSecure Elements Endpoint Protection Technical Training (Basic)

EDR - WithSecure Elements Endpoint Detection and Response Technical Training (Basic)
Piilota tarkka sisältö

Tasalaatuisuus

Jotta asiakkaamme saavat henkilöriippumatonta palvelua, olemme luoneet osaamismatriisin, joka kuvaa sen, mikä on minimiosaamisvaatimus kuhunkin työtehtävään.

Automaatio palvelutuotannossamme on niin ikään tärkeä tasalaatuisuutta lisäävä tekijä. Automaatio vähentää inhimillisiä virheitä ja resurssitarvetta. Esimerkiksi kun palvelimet asennetaan automaatiota hyödyntäen, saadaan ne tuotantoon nopeammin, mutta myös parhaiden tietoturvakäytäntöjen mukaan konfiguroituina.

Näytä tarkka sisältö

Ihminen

Jokaiselle Otaverkkolaiselle luodaan ensimmäisten kuukausien aikana henkilökohtainen koulutussuunnitelma. Koulutussuunnitelmassa otetaan kantaa mm. nykyiseen ja tulevaisuuden osaamiseen, urakehitykseen sekä arjen tekoihin ja työnäytteisiin.

Me tiedostamme, että Otaverkko on vain aniharvalle loppuelämän työpaikka: toisen haaveena voi olla työskennellä IT-managerina, toisen arkkitehtinä tietoturvatalossa ja kolmannen myyntijohtajana. Riippuen kunkin omista tavoitteista, pyritään tekemään yhteinen tulevaisuuden roadmap, joka tukee kumpaakin osapuolta.

Näytä tarkka sisältö

Hinnoittelu

Ota huomioon

Meidän periaatteemme on tarjota epätarkan tuntihinnoittelun sijaan tuotokset kiinteällä hinnalla ja kantaa riskit ja kustannukset. Työtehtävän tekemiseen kulunut työaika on vain osa kustannusta. Osaamisen hankkiminen ja päivittäminen sekä markkinan seuraaminen ovat toinen osa.

Siirry seuraavaksi

Vastuullisuus