Laatu keskiössä – Otaverkon ISO 9001-sertifikaatti uusittiin

Ajankohtaiset kuulumiset

Jo 2000-luvulla ryhdyimme määrätietoisesti kehittämään toimintamme laatua erottautuaksemme muista alan toimijoista. Työvälineeksi valitsimme Suomen Yrittäjien Laadun Portaat -käsikirjan. Laadun Portaiden läpikäynnillä kehitimmekin koko palvelutuotantomme kattavan laatujärjestelmän.

Työ ei kuitenkaan loppunut siihen. Yhtiö kasvoi, ja me jatkoimme prosessikehitystä ja laatutyötä – osittain kasvun takaamiseksi, osittain kasvun vuoksi. Henkilöstömäärämme kolminkertaistumisen myötä laatutyökin alkoi edellyttää kokonaan uudenlaista ajattelua. Huomasimme, että osaamisen vahvistaminen, strategiatyö ja uusien palveluiden kehittäminen vaikuttivat myös laatutyöhön ja laatutyö kaikkeen toimintaamme.

Syksyllä 2016 päätimme lähteä tavoittelemaan ISO 9001-sertifikaattia. Halusimme saada ulkopuolisen vahvistuksen laadunhallintajärjestelmästämme ja koko henkilöstömme sitoutumisesta jatkuvaan parantamiseen. Havaitsimme myös, että nopeasti kehittyvässä markkinassa laatutietoisuus on entisestään kasvanut.

ISO 9001 -laatujärjestelmän sertifikaatti on luotettava todistus, joka osoittaa yrityksen toimivan asiakaslähtöisesti ja järjestelmällisesti laadun kehittämisessä. ISO 9001 on maailman tunnetuin standardi ja käytetyin johtamismalli, joka perustuu jatkuvan parantamisen filosofiaan. Siksi standardi toimii erinomaisena työkaluna liiketoiminnan, prosessien (mm. työskentelytavat, päätöksentekomallit ja vastuunjako) ja johtamisen kehittämisessä.

Riippumattoman asiantuntijan toteuttamat vuosittaiset auditoinnit tukevat toimintatapojen jatkuvassa parantamisessa ja pitävät ISO 9001 -laatujärjestelmän sertifikaatin voimassa. Kolmen vuoden välein arvioidaan koko laatujärjestelmä.

Syksyllä 2017 Kiwa Inspecta myönsi Otaverkolle koko IT-palvelutuotannon kattavan ISO 9001-sertifikaatin. Nyt kolme vuotta myöhemmin Otaverkon laatujärjestelmä arvioitiin kokonaan uudelleen ja saimme uuden sertifikaatin, joka on osoitus siitä, että laadunhallintajärjestelmä täyttää kansainvälisen ja arvostetun standardin vaatimukset.

-Sertifikaatti on osoitus tehdystä työstä, mutta hienointa on ollut huomata koko henkilöstön laatuajattelun kehittyminen, erityisesti kolmen vuoden aikana laatutyö on tullut osaksi yrityskulttuuria ja jatkuvaa kehittämistä on tapahtunut paljon. ISO 9001-sertifikaatti auttaa meitä vastaamaan asiakkaiden laatuodotuksiin ja se tukee toiminnan ja prosessien jatkuvaa kehittämistä, toteaa toimitusjohtaja Tuomo Karhapää.

Lue seuraavaksi: