Mitä vastuullisuus on?

Otaverkon matkassa
Lenni Laukkanen

Vastuullisuus ei ole lainsäädännön tai muun regulaation noudattamista. Verojen maksaminen, työllistäminen, jätteen asiallinen käsittely, työehtosopimuksen noudattaminen… Ne ovat liiketoiminnan peruslähtökohta. Eivät vastuullisuutta.

Näemme, että vastuullisuus on jotain ekstraa regulaation päälle. Osakeyhtiön tehtävä on tuottaa vaurautta ja hyvinvointia tuleville sukupolville. Uskomme, että ainoastaan pitkäjänteinen ja vastuullinen liiketoiminta on kannattavaa omistajille paria kvartaalia pidemmillä ajanjaksoilla, vuosikausista puhumattakaan.

Otaverkko ei halua nostaa vastuullisuusteoiksi esimerkiksi hyvien työpaikkojen tarjoamista. Se on oman toimintamme perusta. Ilman työpaikkojen tarjoamista, emme pystyisi tuottamaan arvoa asiakkaillemme, emmekä siis tekemään liiketoimintaa. Tai jätteen määrän ja haitallisuuden vähentäminen. Emme näe sitä vastuullisuustekona, koska se on jätelain asettama yleinen velvollisuus.

Regulaation noudattamisessa olemme tarkkoja. Uskomme vain sitä kautta syntyvän reilun kilpailun ja asiakkaille arvoa tuovaa liiketoimintaa. Silti olemme pitkään sanoneet, että emme pyri erottautumaan vastuullisuudella. Se johtuu näkemyksestämme, että vastuullisuus on jotain ekstraa regulaation päälle. Sen suhteen olemme vasta matkamme alussa ja tekemistä riittää.

Läpinäkyvimpien joukossa pystymme olemaan vaikka heti. Tulemme vuoden 2023 aikana julkaisemaan tietopaketin, joka avaa toimintaamme historiallisen avoimesti ja läpinäkyvästi. Luonnollisesti luomme sen kautta luottamusta – potentiaalinen asiakas tai yhteistyökumppani saa tietää etukäteen, mitä on luvassa, kun päättää lähteä yhteistyöhön kanssamme. Toisaalta julkinen lupaus varmistaa sen, että me myös lunastamme antamamme lupaukset. Tavoitteisiin pääsyä ei mikään kannusta niin paljon kuin niiden lausuminen julkisesti.

Haluamme myös muuttaa koko IT-alaa vastuullisempaan ja läpinäkyvämpään suuntaan. Yritykset ovat yhteiskunnan vakautta tuovaa poliittista järjestelmää ketterämpiä toimijoita. Yritysten on mahdollista näyttää suuntaa ja kannustaa koko yhteiskuntaa paremman maailman rakentamiseen. Toivomme avoimuutemme ja läpinäkyvyytemme tuovan luottamuksen ja asiakaskokemuksen lisäksi käytännön vinkkejä ja kannustimen kaikille alan toimijoille.

Vaikka julkaisu on luvassa vasta 2023, avaamme jo nyt alla sitä, mitä vastuullisuustekoja teemme tällä hetkellä ja tulemme tekemään tulevaisuudessa.

Otaverkon vastuullisuusteot ja tavoitteet
Periaatteet alihankkijoille

Koska noudatamme regulaatiota, edellytämme sitä alihankkijoiltamme. Emme salli minkäänlaista epäeettistä toimintaa, epärehellisyyttä, väärinkäytöksiä tai lainvastaisia tekoja. Edellytämme, että alihankkija noudattaa toiminnassaan voimassa olevaa lainsäädäntöä, asetuksia, IT-alan sovittuja käytäntöjä sekä hyvää ja rehellistä liiketoimintatapaa. Vastaamme alihankkijoidemme työstä kuin omastamme.

Hyvälaatuiseen elämään riittävä palkka ja edut

Työehtosopimus ja lainsäädäntö asettavat minimitason työsuhteen ehdoille, palkoille ja etuuksille. Maksamme kuitenkin hyvälaatuiseen elämiseen riittävää palkkaa ja tavoitteena on kokemus, että jokainen saa oikeudenmukaisen osan yrityksen taloudellisesta menestyksestä. Työsuhde-etumme tukevat hyvinvointia ja jaksamista. Kannustamme ja tuemme elämäntapaa, joka luo ja ylläpitää fyysistä ja henkistä hyvinvointia.

Ilmastonmuutoksen torjuminen

Teemme aktiivisia toimia hiilijalanjäljen pienentämiseksi ja muiden ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Esimerkiksi konesalimme on liitetty kiinteistön geotermiseen järjestelmään ja hukkalämpö käytetään kiinteistön lämmitykseen. Tavoittelemme Ekokompassi-sertifikaattia ja olemme selvittäneet toimintamme ympäristövaikutuksia. Olemme luomassa ympäristöohjelmaa ja sen kautta tavoitteita, joiden kautta rakennamme kestävämpää maailmaa.

Energiankulutuksen vähentäminen

Vähennämme energiankulutusta ajamalla alas yhden neljästä käytössämme olevasta konesalista. Valitsemme sähkönkulutukseltaan optimaalisia laitteita ja hyödynnämme sitä, että kehityksen myötä laitekoot ovat pienentyneet. Selvitämme myös mahdollisuuden oman uusiutuvan energian tuotantoon aurinkopaneelien avulla sen lisäksi, että saliemme sähkö on jo nykyisellään tuotettu tuulivoimalla.

Neitseellisten resurssien käyttö

Määrittelemme laitevalmistajille asetettavat vastuullisuuskriteerit, pidennämme laitteiden käyttöikää ja vähennämme kuljetuksia sekä teemme vastuullisuudesta osan palvelutarjontaa ja osaamistamme. Jälkimmäisestä esimerkkinä vaikkapa käyttötukemme asiantuntijoiden kouluttaminen viestimään käyttäjille työasemien ikää pidentävistä ja virrankulutusta vähentävistä toimenpiteistä.

Toiminnan läpinäkyvyys

Lisäämme toimintamme läpinäkyvyyttä. Tulemme vuoden 2023 aikana julkaisemaan esimerkiksi toimintaamme, käytäntöjämme, tavoitteitamme, päätöksentekoamme, sekä rekrytoinnin ja hinnoittelun perusteitamme avaavan tietopaketin. Uskomme sen kautta voivamme antaa esimerkkiä myös muille toimijoille ja muuttaa IT-alaa läpinäkyvämpään ja vastuullisempaan suuntaan.

Yhteistyö ja esimerkin voima

Otaverkko on vain yksi IT-alan toimija, eikä suurimmasta kokoluokasta. Uskomme silti esimerkin voimaan ja siihen, että yksittäisillä pienilläkin arjen valinnoilla pystyy tekemään suuren vaikutuksen. Toivomme työmme kannustavan myös muita toimijoita. Uskosta esimerkin voimaan kertoo vaikkapa se, että tuemme nuoria lupaavia urheilijoita, joiden uskomme näyttävän esimerkkiä meille kaikille rutiinien, toistojen ja arjen pienten valintojen merkityksestä suurten unelmien tavoittelussa. Parempi maailma kun rakennetaan yhdessä, ei yksin.

Lue seuraavaksi: