Mitäs tämä sertifikaatti käytännössä tarkoittaa?

Asiantuntijasisällöt
Lenni Laukkanen

Yritysten arvoihin, osaamisen ja palveluiden tasoon sekä työpaikkakulttuurin henkeen liittyviä piirteitä voidaan todentaa erilaisilla sertifikaateilla, jotka saattavat näyttää monelle ulkonäöllisesti tutuilta. Mutta millaisia tekijöitä merkkien takaa oikeasti löytyy? 

Seuraavassa muutama esimerkki Otaverkolle myönnetyistä sertifikaateista.

1. Kiwa Certified – ISO 27001, 27701 ja 9001

Kiwa Inspectan ISO (International Organisation for Standardisation) määrittelee yrityksille kansainvälisesti tunnettuja standardeja, joiden vaatimukset täyttämällä yritykset ovat oikeutettuja Kiwa Certified -sertifikaattiin.

ISO 27001 on standardi tietoturvan hallinnalle, ja se määrittelee vaatimukset ja parhaat käytännöt yritysten ja organisaatioiden tietoturvan hallintaan. Sertifikaatti osoittaa, että yrityksemme on toteuttanut asianmukaiset tietoturvallisuusprosessit ja käyttää järjestelmiä, joiden avulla voimme tunnistaa, suojata ja hallita tietoturvariskejä.

ISO 27701 on laajennus yllä olevaan standardiin, ja se keskittyy erityisesti henkilötietojen suojaukseen ja yksityisyyden turvaamiseen. Sertifikaatti on merkki siitä, että olemme tehneet tarvittavat toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi ja noudatamme tietosuojaan liittyviä lainsäädäntövaatimuksia. Tähän liittyy olennaisena osana tietysti GDPR. Olemme yksi harvoista yrityksestä Suomessa, joilla on sekä tietosuojaa että tietoturvaa koskevat ISO-sertifikaatit. 

ISO 9001 -sertifikaatti puolestaan on tunnustus yritykselle, joka on saavuttanut ja ylläpitää ISO 9001 -standardin mukaista laadunhallintajärjestelmää. Järjestelmämme takaa asiakkaillemme tasalaatuisen palvelun henkilöistä riippumatta, ja noudatamme tunnollisesti itsellemme määrittelemiämme laatuun liittyviä prosesseja.

2. Great Place To Work

Great Place To Work -sertifikaatti on samannimisen instituutin myöntämä tunnustus, joka myönnetään yrityksille ja organisaatioille, jotka osoittavat korkeaa työntekijöiden sitoutumista, työtyytyväisyyttä ja hyvinvointia. Sertifikaatti perustuu laajaan sisäiseen työntekijäkyselyyn sekä yrityksemme käytäntöjen ja johtamistyylin arviointiin. 

Great Place To Work -sertifikaatin ja tutkimuksen korkeiden prosenttilukujen perusteella panostamme työntekijöidemme hyvinvointiin, luottamukseen ja tasa-arvoon työpaikalla. Pyrimme luomaan kannustavan ja avoimen ilmapiirin, jossa työntekijöitä kuunnellaan ja heidän panostaan arvostetaan päivästä toiseen. Sertifikaatti kertoo myös siitä, että tarjoamme porukallemme mahdollisuudet ammatilliseen kehitykseen, työn ja arjen tasapainottamiseen sekä päätöksentekoon osallistumiseen. Tyytyväiset työntekijät johtavat tyytyväisiin asiakkaisiin.

3. Future Workplaces

Future Workplaces -sertifikaatti on tunnustus, joka myönnetään yrityksille tai työyhteisöille, jotka osoittavat sitoutumista ja kykyä luoda ja ylläpitää tulevaisuuden työpaikkoja. Tämä sertifikaatti on suunniteltu tunnistamaan ja palkitsemaan yrityksiä, jotka ovat edelläkävijöitä työelämän muutoksessa ja jotka pyrkivät luomaan innovatiivisia ja kestäviä työympäristöjä.

Sertifikaatti viittaavat useisiin tekijöihin, jotka olemme onnistuneet toteuttamaan. Tällaisia ovat esimerkiksi työntekijäkokemus, teknologian innovatiivinen hyödyntäminen, joustavuus sekä kestävän kehityksen periaatteiden noudattaminen. 

4. Luotettavan kumppanin sertifikaatit

Dun & Bradsheetin luottoriskiluokitus on arvio yrityksen kyvystä täyttää taloudelliset velvoitteet ja sitoutumiset. Se perustuu erilaisiin taloudellisiin ja liiketoiminnallisiin tekijöihin, kuten maksukäyttäytymiseen, luottokelpoisuuteen, taloudelliseen vakavaraisuuteen ja yrityksen toimialan riskiprofiiliin.

Olemme luottoriskiluokituksen alimmassa prosentissa, mikä tarkoittaa, että Otaverkko on vakavarainen yritys, jonka toimintaan ja jatkuvuuteen asiakkaat voivat luottaa ja jolla on varaa tehdä investointeja asiakkaiden tarpeiden mukaan. Luotettavuuttamme kuvaavat D&B:n lisäksi sertifikaatit Suomen Vahvimmat PlatinaVastuu Groupin Luotettava Kumppani sekä Kauppalehden Menestyjät vuosilta 2011–2023.

5. Avainlippu

Tämän listan viimeisenä on monelle suomalaiselle tuttu Avainlippu. Sertifikaatti on suomalainen alkuperämerkki, joka myönnetään yrityksille, joiden tuotteet tai palvelut on valmistettu Suomessa ja jotka täyttävät tietyt suomalaisuuteen liittyvät kriteerit. Kotimaisuus kunniaan.

Millainen merkitys sertifikaateilla sitten on meille ja asiakkaillemme?

Näillä sertifikaateilla voimme osoittaa itsellemme ja asiakkaillemme, että panostamme jatkuvuuteen, palveluprosessimme ovat läpinäkyviä ja säädöksiä noudattavia sekä esimerkiksi tietosuojan ja -turvan käytäntömme ovat jatkuvasti korkealla tasolla. 

Asiakkaiden kannalta olennaista on liiketoimintamme jatkuvuus – teknologiaratkaisuiden ja palvelumme laatuun sekä toimintamme kestävyyteen panostavan yrityksen kanssa on helpompaa tehdä suunnitelmia vuosiksi eteenpäin, eikä yhteistyön keskeytymisestä tarvitse kantaa huolta.

Samalla pidämme huolta työntekijöistämme ja omasta taloudestamme, jotta olisimme niin turvallinen ja kehittävä työpaikka henkilöstöllemme kuin myös varma ja reilu yhteistyökumppani asiakkaillemme nyt ja tulevaisuudessa. 

Lue seuraavaksi: