Modernit sovelluskehitystyökalut Haaga-Helian opiskelijoiden käyttöön

Yleinen

Ovet auki työelämään

”Haaga-Helia on ammattikorkeakoulu, joka pitää ovet auki työelämään. Viesti toimii kahteen suuntaan”, sanoo Otaverkko Oy:n varatoimitusjohtaja Lenni Laukkanen. Hän jatkaa: ”Haaga-Heliasta valmistuvat opiskelijat ovat kysyttyjä osaajia työelämässä, mutta toisaalta työelämä pääsee kurkistamaan Haaga-Heliaan tavalla, joka hyödyttää kaikkia osapuolia.”

Otaverkko Oy on IT-kokonaisulkoistuksia ja sovelluskehitysalustoja tarjoava IT-asiantuntijatalo. Yhtiö on saanut alkunsa 25 vuotta sitten tieteellisenä tutkimushankkeena Espoon Otaniemessä. Otaverkon tehtävä ei ollut enempää eikä vähempää kuin luoda perustaa tietoyhteiskunnan synnylle ja digitalisaatiolle.

Rakennettuaan Euroopan ensimmäisen gigabittisen kampusverkon, on Otaverkko jatkanut toimintaansa markkinaehtoisena osakeyhtiönä. Tänä päivänä Otaverkko on yrittäjävetoinen IT-kokonaisulkoistuksia ja moderneja sovelluskehitysalustoja tarjoava kumppani kaikille asiantuntijatyötä tai ohjelmistokehitystä tekeville organisaatioille.

Yli neljännesvuosisadan Otaverkko on pysynyt IT:n kehityksessä mukana, ottanut käyttöön modernia teknologiaa ja vienyt sitä asiakasyrityksiin niiden liiketoiminnan kehittämiseksi. Halu oppia ja jakaa osaamista istuu syvässä.

Oppilaitosyhteistyötä parhaimmillaan

Oppilaitosyhteistyö ja osaamisen kehittäminen on Otaverkolle enemmän kuin oman osaamispääoman kehittämistä. Otaverkko elää ja hengittää oppimista, tutkimusta ja sen soveltamista käytäntöön.

”Tarkastelemme asiaa ennen kaikkea yhteiskunnallisen vastuun kautta”, Laukkanen sanoo. ”Samaan aikaan, kun puhutaan osaajapulasta, eivät yritykset tarjoa harjoittelupaikkoja, eivät projektitöitä oppilaitoksille, eivätkä toimi aktiivisesti uuden osaamisen ja uusien asiantuntijoiden kehittämiseksi. Me emme odota valmiiksi katettua pöytää, olemme valmiita tekemään töitä paremman Suomen eteen.”

Varatoimitusjohtaja Laukkanen on ollut aktiivinen Haaga-Helian alumni vuosia. Hän on osallistunut mentorointiohjelmiin ja käynyt pitämässä luentoja ja puheenvuoroja. Otaverkon olikin helppo lähteä 25-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi syventämään yhteistyötä Haaga-Helian kanssa.

Juhlavuotensa kunniaksi Haaga-Helian ohjelmistoalan opiskelijat ovat saaneet käyttöönsä enterprise-tasoisen sovelluskehitysalustan. Otaverkko tarjoaa opiskelijoille OpenShift-ratkaisun ja siihen liittyvän ylläpidon, käyttäjähallinnan ja teknisen tuen vuoden ajaksi käyttöön. Tämän lisäksi Otaverkon asiantuntija käy luennoimmassa tietoliikenteestä painottaen niitä taitoja ja valmiuksia, joita työelämä odottaa.

Työelämä lähelle opiskelijoita

”Opiskelijat hyötyvät yhteistyöstä, koska se on heille mahdollisuus käyttää sovelluskehitysympäristöä, jota alan yritys tarjoaa asiakkaille. Mahdollisuus vuorovaikuttaa suoraan Otaverkon asiantuntijan kanssa tuo työelämän lähemmäksi opiskelijoita ja lisää opiskelijoiden kiinnostusta pilvipalveluihin ja tietoliikenneratkaisuihin. Opettajat myös hyötyvät, sillä yhteistyö tarjoaa heille mahdollisuuden pitää verkostonsa ja osaamisen tasonsa ajan tasalla”, sanoo Antonius Camara Haaga-Helian tietojenkäsittelyn koulutuksen tutkintojohtaja.  

Otaverkko saa puolestaan ainutlaatuisen mahdollisuuden käydä vuorovaikutusta opiskelijoiden ja opettajien kanssa. Otaverkko saa uusia näkökulmia ja ajatuksia, jotka puolestaan voivat johtaa uusiin parannuksiin tai jopa innovaatioihin työelämän puolella. Yhteistyö hyödyttääkin molempia osapuolia: sekä ammattikorkeakoulua että liike-elämää.

Lue seuraavaksi: