Rekisterinpitäjä

Nimi:     Otaverkko Oy

Osoite:  Metsänneidonkuja 6, 02130 Espoo

Y-tunnus: 1441265-5

Puhelin: 0207 42 43 44

Sähköposti: sales@otaverkko.fi

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Lenni Laukkanen

Sähköposti: tietosuoja@otaverkko.fi

Puhelin: 040 180 1500

Rekisterin nimi

Otaverkko Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä tietosuojalain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaamiseen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.
 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Lisäksi konesalipalvelun asiakkaista rekisteriin kerätään asiakkaan työntekijöistä tieto mitä avaimia ja kulkuoikeuksia heille on luovutettu, sekä päivämäärä, jolloin avain tai kulkuoikeus on luovutettu tai palautettu. Muilta osin tallennettava tieto vastaa yllä olevaa listausta.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä ja rekisteröidyltä itseltään. Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty, mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainittuja.
 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.
 

Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.
 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.