Kubernetesilla skaalautuvuutta ja tehoa eri kokoluokkien sovelluksiin 

Asiantuntijasisällöt
Lenni Laukkanen

Sovellusten hallinta on muuttunut ohjelmistokehityksessä huomattavasti konttiteknologioiden yleistymisen myötä. Konttien avulla sovelluksia ja niiden eri osia voidaan säilöä, kehittää ja käsitellä itsenäisinä kokonaisuuksinaan.  

Orkestrointijärjestelmien (container orchestration) avulla sovelluksia sisältäviä kontteja voidaan pitää käynnissä samanaikaisesti rinnakkain, minkä lisäksi niiden päivittäminen ja siirtely sujuvat vaivattomasti saman järjestelmän päällä.  

Kubernetes on yksi avoimen lähdekoodin orkestrointityökaluista, joka soveltuu ominaisuuksiltaan hyvin monipuolisesti konttisovellusten hallintaan. Kubernetesin hyödyt korostuvat etenkin suuren mittakaavan sovellusohjelmille, mutta sen avulla vaatimattomammankin koon sovelluksia voidaan käsitellä automatisoidusti, nopeasti ja yksinkertaisesti.   

Mitkä ovat Kubernetesin hyödyt pähkinänkuoressa?  

1. Automaattinen skaalautuvuus 

Kubernetes mahdollistaa joustavan ja automaattisen sovellusten skaalautumisen yksilöllisen käyttötarkoituksen ja vaatimusten mukaan – järjestelmä soveltuu erinomaisesti niin pienten sovellusten kuin järkäleidenkin hallintaan.  

Kun kuormitus kasvaa, ohjelmisto voi käynnistää automaattisesti lisää kontteja palvelemaan suurempaa käyttäjämäärää. Orkestrointijärjestelmän avulla voidaan siis käynnistää juuri sovelluksen tarvitsema määrä kontteja ja lisäksi määrittää, millä palvelimilla kontit käynnistetään. 

2. Helppo käyttöönotto ja joustavuus 

Kubernetes tarjoaa laajan valikoiman työkaluja ja käyttöliittymiä, jotka helpottavat sovellusten käyttöönottoa ja hallintaa. Orkestrointijärjestelmä on suunniteltu tukemaan monia eri alustoja, kuten esimerkiksi useita pilvipalveluntarjoajia sekä yksityisiä palvelimia. 

3. Vaivaton käyttöliittymä ja käytettävyys 

Kubernetes tarjoaa käyttäjilleen selkeän ja intuitiivisen käyttöliittymän, jonka avulla sovellusten hallinta ja valvonta on helppoa. Järjestelmä on suunniteltu korkean käytettävyyden ja palvelutasojen edellytyksien mukaan, eli sovellukset ovat aina käytettävissä ilman katkoksia.  

Jos tietyn konttisovelluksen todetaan esimerkiksi jääneen jumiin jostain syystä, järjestelmä sammuttaa viallisen kontin automaattisesti ja ohjaa liikenteen toiselle rinnakkaiselle, välittömästi käynnistyvälle kontille. 

4. Optimointimahdollisuudet 

Orkestrointijärjestelmä tarjoaa laajat optimointimahdollisuudet, ja se voidaan sovittaa helposti esimerkiksi tietyn pilvipalvelun edellytysten mukaiseksi. Vaihtoehtoisesti sitä voidaan käyttää oletusominaisuuksiensa mukaan sujuvasti siirreltäväksi ympäristönä, jota voi siirrellä pilvestä toiseen tai vaikkapa yrityksen omaan konesaliin. 

Järjestelmä auttaa myös seuraamaan, toimivatko kontit halutulla tavalla. Kubernetes muodostaa konesalin palvelimista yhden suuren laskentaresurssin, jonka käyttöä se automatisoi ja optimoi ilman, että ihmisen tarvitsee tehdä päätöksiä, minkä palvelimen päällä kontteja ajetaan. 

5. Jatkuvan toimituksen tuki 

Kubernetes mahdollistaa jatkuvan toimituksen ja jatkuvan integraation automatisoinnin, mikä nopeuttaa sovellusten kehitystä ja julkaisua.  

Kaiken kaikkiaan Kuberneteksen käyttö voi auttaa organisaatioita parantamaan sovellusten käytettävyyttä ja skaalautuvuutta sekä samalla nopeuttamaan sovellusten käyttöönottoa ja julkaisua. 

Lue seuraavaksi: