Luottokumppanisi 2023

Otaverkon matkassa
Lenni Laukkanen

Luottokumppani

Haluamme olla toimialojensa johtaviksi yrityksiksi pyrkivien yritysten luottokumppani tukemassa kasvua ja kehitystä. Näemme osakeyhtiön tehtävän olevan vaurauden ja hyvinvoinnin tuottamisen tuleville sukupolville. Näiden tavoitteidemme eteen olemme työskennelleet tänäkin vuonna. Vuonna 1997 perustetun Otaverkon 25. toimintavuotta kuvaakin voimakas toiminnan kehitys ja työ asiakkaidemme ja kumppaniemme hyväksi.

Asiakkaamme saavat entistä turvallisempaa, tehokkaampaa ja parempaa palvelua. Juhlavuonna olemme saavuttaneet tietoturvan ja tietosuojan ISO 27001- ja ISO 27701-sertifikaatit, jotka todentavat asiakkaillemme, että tuotamme palveluitamme tietoturvallisesti kansainvälisten standardien mukaisesti hyviä käytäntöjä noudattaen. Asiakkaidemme vaatimukset ja odotukset huomioiden sertifikaatit ovat tärkeä lisä ISO 9001-standardin mukaiseen toimintaamme.

Lisäarvo ja hukan poisto

Vuoden 2022 lokakuun seitsemäntenä päivänä uusi organisaatiomallimme täytti vuoden. Vuotta aiemmin olimme eriyttäneet projektityön ja ylläpitotyön. Sen sijaan, että samat asiantuntijat tekevät pidempää keskittymistä ja rauhaa vaativia projekteja että nopeaa ja ennakoimatonta ”tulipalojen” sammuttamista, eriytimme nämä työt eri tiimeille.

Samassa yhteydessä yhdistimme myyntityön Asiakasmenestystiimiin, jossa niin myyjät kuin tiimin tekniset asiantuntijat hankkivat uusia asiakkaita, kehittävät nykyisten asiakkaiden liiketoimintaa joko liikevaihtoa kasvattamalla tai hukkaa poistamalla ja tekevät isompia projekteja. Tiimin tavoite yksinkertaisimmillaan on lisäarvon tuottaminen asiakkaillemme joko auttamalla luomaan uutta liiketoimintaa tai poistamalla hukkaa ja riskejä.

Toisena tiiminämme aloitti Palvelutuotanto, joka tuottaa ja ylläpitää koko palvelutuotantoamme aina asiakaspalvelusta konesaleihin ja elinkaarihallintaan. Palvelutuotantotiimimme keskittyy erityisesti jatkuvuuden varmistamiseen ja hukan poistoon omassa palvelutuotannossamme ja toiminnassamme. Tämäkin näkyy asiakkaillemme. Ennusteen mukaan kannattavuutemme on parantunut merkittävästi viime vuoden heikolta, vaikkakin plussapuolella pysyneestä, tuloksesta. Nykyisessä inflaatiotilanteessa ja toimitusvaikeuksien keskellä tällä on iso merkitys asiakkaillemme ja heidän kustannuksilleen sekä jatkuvuudelleen.

Organisaatiouudistuksessamme kasvatimme myös tiimien autonomiaa ja siirsimme päätöksentekoa mahdollisimman lähelle asiakasrajapintaa, paikkaa jossa asiakas kohdataan, tunnetaan ja työ asiakkaalle tehdään. Pienensimme esihenkilöiden määrän puoleen ja vähensimme muun muassa sitä kautta pullonkauloja. Jatkoimme yrityskulttuurimme kehittämistä yhteisen arvopohjan ja yhteisten merkityksellisten asioiden kautta lunastaaksemme lupauksemme luottokumppanista. Tuloksena tavoitteellisempi ja asiakaslähtöisempi toimintatapa.

Oppilaitosyhteistyö

Juhlavuoden kunniaksi tarjosimme vähintään kahdeksi vuodeksi OpenShift-alustan Haaga-Helian opiskelijoiden käyttöön ja käynnistimme urheilijayhteistyön. Aloimme tukea painija Roope Rusia, juoksija Lotta Malmivaaraa, triathlonisti Minttu Hukkaa ja jääkiekkojoukkue Kiekko-Espoota. Osittain kyse on yhteiskuntavastuusta, mutta enemmän siitä, että uskomme heidän tuovan esiin niitä arvoja ja esimerkkiä siitä, mihin toimintamme perustuu: toistojen ja rutiinien merkitys kehittymisessä, arjen valintojen vaikutus kasvuun ja unelmien tavoittelu. Siinä missä me haluamme olla asiakkaidemme luottokumppani, haluamme olla sitä myös heille, joita tuemme. Roopen kanssa olemmekin jo jatkaneet sopimusta myös seuraavalle kaudelle.

Asiantuntijamme ovat käyneet luennoimassa eri ammattikorkeakouluissa viestinnästä, tietoliikenteestä ja sovelluskehityksestä. Olemme tehneet jo pitkään yhteistyötä myös Metropolia-ammattikorkeakoulun kanssa. Olemme tarjonneet heille laajaan kurssikokonaisuuteen projekteja. Tämän yhteistyön kautta Metropolian opiskelijat ovat päässeet toteuttamaan hankkeita, jotka ovat olleet merkityksellisiä ja joilla on ollut suora vaikutus toimintaamme, prosesseihimme ja asiakkaidemme saamaan arvoon. Tätä yhteistyötä jatkamme myös vuonna 2023 ja olemme jo sopineet seuraavasta hankkeesta, joka tällä kertaa keskittyy asiakasarvon luomiseen omien työvälineidemme kehityksen avulla.

Yrityskulttuuri

Ensi vuonna jatkamme muutoinkin nyt hyväksi havaitulla tiellä. Jatkamme kolmen ISO-sarjan kansainvälisen standardin mukaista työtä jatkuvan parantamisen periaatteella. Kehitämme palveluitamme ja toimintaamme asiakkailta tulevan palautteen ja oman oppimisemme ja kehittymisemme avulla. Näen, että luottokumppani on se, jonka kanssa vaikeatkin asiat on mahdollista käsitellä ja ongelmat ratkaisuineen muuttuvat oppimiskokemuksiksi.

Yrityskulttuurin kehittäminen jatkuu sekin. Tammikuussa luvassa on Siqni-kysely henkilöstöllemme. Aiemman kyselyn perusteella meitä yhdistävät erityisesti oikeudenmukainen palkka ja luontoisedut, vaikutusmahdollisuudet omaan työhön ja työympäristöön, mielekkäät työtehtävät, omia kiinnostuksia vastaavat kehitysmahdollisuudet, sekä työympäristö, jossa voi olla oma itsensä. Nyt saamme ajantasaisen kuvan siitä, miten nämä toteutuvat tässä hetkessä.

Koko henkilöstömme tietää tavoitteemme olla IT:n luottokumppani toimialojensa johtaville yrityksille. Olemme yhdessä käsitelleet sitä, miten kukakin sanan luottokumppani ymmärtää. Hakeneet sen kautta yhteistä käsitystä siitä, miten toteutamme tavoitettamme arjessa. Luottokumppanille on useita määritelmiä, mutta kaikki pohjautuvat avoimuuteen, läpinäkyvyyteen ja odotuksiin vastaamiseen. Samoihin asioihin, jotka ovat sisäisiä vahvuuksiamme. Ollaksemme sinun luottokumppanisi työskentelemme pitääksemme nämä myös ulkoisina vahvuuksinamme.

Vastuullisuus

Vuonna 2023 tulemme tekemään myös paljon vastuullisuus- ja ympäristötyötä. Vastuullisuutta ei ole regulaation noudattaminen. Esimerkiksi verojen maksaminen tai ympäristö- ja jätelainsäädännön noudattaminen ovat vapaan ja reilun liiketoiminnan markkinaa vääristämätön lähtökohta, eivät vastuullisuustyötä. Työpaikkojen tarjoaminen ja hyvä johtaminen puolestaan välttämättömyys koko osakeyhtiön toiminnan kannalta. Näemme vastuullisuuden olevan jotain näiden päälle tulevaa ekstraa, ”ylimääräistä hyvää”.

Haluamme omalta osaltamme muuttaa IT-alaa suuntaan, jossa yritysten nettovaikutus yhteiskuntaan on positiivinen ja toiminta avointa ja läpinäkyvää. Sellaiseen suuntaan, jossa osakeyhtiöt tuottavat vaurautta ja hyvinvointia tuleville sukupolville. Helmikuussa valmistuvatkin ympäristöohjelmamme, ympäristölupauksemme ja vastuullisuuspolitiikkamme.

Samoin vuoden 2023 alkupuolella tulee valmistumaan toimintaamme avaava kirjanen, jonka työnimi on tällä hetkellä yksinkertaisesti Playbook. Avaamme siinä toimintaamme ennen näkemättömän avoimesti ja läpinäkyvästi. Kerromme prosesseistamme, siitä mihin asiakkaillemme tuottamamme arvo perustuu, päätöksenteon periaatteistamme, vastuullisuustyöstämme ja esimerkiksi palkkaus- ja palkankorotusperiaatteistamme.

Kirjanen on tarkoitettu asiakkaillemme, kumppaneillemme ja niin nykyisille kuin tulevillekin työntekijöillemme, mutta toivomme sen olevan myös esimerkkinä koko alalle avoimuudesta ja läpinäkyvyydestä. Haluamme tätä kautta osoittaa olevamme luottamuksesi arvoisia, todellinen luottokumppani.

Ennustaja

Tulevaisuuteen ei voi nähdä. Elämme aikaa, jossa myllerrykset tuntuvat seuraavan toinen toistaan. Tulevaisuus on ennakoimaton ja hämärän peitossa. Juuri kun koronan jäljiltä valoa alkoi näkyä tunnelin päässä, riisui naapuri naamionsa. Globaalit toimitusvaikeudet ja Eurooppaa vaivaavat inflaatio, niukkuus sähköstä ja taantuman uhka eivät ainakaan auta valon näkemistä tunnelin päässä.

Otaverkossa vastaamme turbulenssiin meille uusilla tavoilla. Olemme nimittäin siirtymässä rullaavaan budjettiin välitilinpäätöskausia vastaavilla neljän kuukauden budjettikausilla, minkä uskomme johtavan parempaan ennustettavuuteen, helpompaan skenaarioajatteluun ja sen kautta ketterämpään, proaktiivisempaan johtamiseen ja päätöksentekoon. Tätä kautta pystymme toimimaan nykyisessä maailmassa. Tekemään ketterämpiä kokeiluja ja varmistamaan arvon tuoton asiakkaillemme muuttuvissa olosuhteissa.

Samalla kun siirryimme rullaavaan budjettiin, päätimme tehdä toimintasuunnitelman vastaavissa neljän kuukauden jaksoissa. Tiedämme tarkemmalla tasolla siksi vasta ensi vuoden neljän ensimmäisen kuukauden suunnitelman. Silti osaan jo tässä vaiheessa sanoa, että uskomme saavuttavamme ensi vuonna Ekokompassi-sertifikaatin ja vajaan kymmenen prosentin kasvun liikevaihtoon. Tämän enempää en kuitenkaan uskalla vielä arvioida.

Varmaa kuitenkin on, että vuoden 2022 aikana tekemämme kehitys on johtanut selvään arvoon asiakkaillemme, joten jatkamme hyväksi havaitulla tiellä myös ensi vuonna.

Yhtä varmaa kuin oikea suuntamme on se, että IT:tä tehdään ihmisille, ei tekniikan itsensä takia. Kun ihmiset tekevät keskenään yhteistyötä, on yksi plus yksi paljon enemmän kuin kaksi. Parempi maailma sekä kestävä ja kannattava liiketoiminta tehdään yhdessä, ei yksin.

Kiitos kuluneesta vuodesta matkassamme ja onnellista uutta vuotta 2023!

Lue seuraavaksi: