Tietoturvaa ja tietosuojaa asiakkaidemme liiketoiminnan turvaamiseksi

Ajankohtaiset kuulumiset

Otaverkko Oy:lle on myönnetty sertifikaatit, jotka todentavat sekä tietoturvan että tietosuojan hallintajärjestelmiemme täyttävän kansainvälisten ISO 27001- ja ISO 27701-standardien vaatimukset.

Haluamme olla toimialojensa johtavien yritysten luottokumppani IT-asioissa. Tässä ajan hetkessä yritysten jatkuvuuden ja arvokkaimman omaisuuden eli datan, tiedon, oikeissa käsissä pysymisen varmistaminen on tärkeämpää kuin koskaan.

Tietoturva ja tietosuoja ovat toimintamme kulmakiviä, jotain sellaista, minkä olemme aina hoitaneet ammattiylpeydellä ja kunnialla. Olemme pitkäjänteisesti ja määrätietoisesti kehittäneet johtamis- ja hallintajärjestelmiämme – eli tapaamme tehdä IT:stä turvallista.

Kiwa Inspecta on auditoinut toimintamme ja myöntänyt 24.10.2022 Otaverkolle sertifikaatit, jotka todentavat, että toimintamme täyttää standardien mukaiset, hyväksi havaittujen ja toimivien käytäntöjen vaatimukset.

Standardien mukaiset käytäntömme muun muassa varmistavat toiminnan jatkuvuutta, tehostavat toimintaa, vähentävät häiriöitä ja takaavat tietoturva- ja tietosuojariskien toimivan ja järjestelmällisen hallinnan. Kaikki nämä tuovat etua meidän lisäksemme suoraan asiakkaillemme.

Huolimatta vuosien työstä sertifioituminen ei ollut vaivatonta. Standardi asettaa pelkästään tietoturvan hallintaan 114 erilaista keinoa, joista jokainen on tunnistettava, arvioitava ja tarpeellisilta osin toteutettava omassa toiminnassamme. Lisäksi henkilöstöä on koulutettu, järjestelmää ja sen toimivuutta seurataan jatkuvasti ja jatkuvaa parantamista tehdään toiminnan edelleen kehittämiseksi.

Toisaalta tämä vähentää asiakkaidemme riskejä, työtä ja kustannuksia. Asiakkaidemme, joiden liiketoiminta edellyttää korkeita tietoturvaan ja tietosuojaan liittyviä vaatimuksia, ei tarvitse tehdä omia auditointeja meihin, vaan monessa tapauksessa sertifikaattimme riittävät todentamaan korkean tasomme.

”Yksi merkkipaalu on 25-vuotisessa toiminnassamme saavutettu. Jatkamme edelleen toimintamme voimakasta kehittämistä asiakkaidemme eduksi”, sanoo Otaverkon toimitusjohtaja Tuomo Karhapää.

Lue seuraavaksi: