Vastuullisuuspolitiikka

Otaverkon matkassa
Lenni Laukkanen

Mikä on vastuullisuuspolitiikka?

Vastuullisuuspolitiikka on yhteenveto ja lupaus linjauksista, joilla yritys toteuttaa vastuullisuutta. Politiikka tarkoittaa ylätason linjauksia, joiden pohjalta toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan. Vastuullisuus puolestaan ei ole verojen maksua, työllistämistä tai lainsäädännön ja muun regulaation noudattamista. Verot on pakko maksaa, lainsäädäntöä ja regulaatiota on pakko noudattaa. Jos näitä velvollisuuksia ei täytä, ei vapaa kilpailu voi toteutua. Velvollisuuksia rikkova yritys vääristää markkinaa, mikä heikentää kaikkien toimintaedellytyksiä. Työllistäminen on puolestaan päivän selvää. Yrityksen tuloksen tekevät sen työntekijät. Jos yritys ei työllistä, eipä sillä erityisemmin toimintavalmiuksia ja elinkelpoisuutta ole. Siksi me Otaverkossa näemme vastuullisuuden olevan jotain ekstraa, jotain mikä tulee yhteiskunnan asettaman minimin tai itsestään selvän toiminnan päälle.

Otaverkon uusi vastuullisuuspolitiikka

Edelliseltä pohjalta Otaverkon johtoryhmä on hyväksynyt vastuullisuuspolitiikan. Meillä ei ole aiemmin ollut erillistä vastuullisuuspolitiikkaa, vaan vastuullisuuden eri ulottuvuuksia on käsitelty osana strategiamme linjauksia ja muita ohjeistuksiamme. Strategiassa on otettu kantaa useassa kohdassa siihen, millä periaatteilla teemme työtämme. Vastuullisuuteen on otettu kantaa esimerkiksi arvoissamme, johtamisen periaatteissamme, perusteluissa kumppani- ja tekniikkavalintoihin tai linjauksessa siitä, miten edistämme tiedettä ja teemme oppilaitosyhteistyötä. Koska kokonaisuus on voinut olla vaikea hahmottaa ja meille on tullut yhä enemmän kyselyitä siitä, millainen vastuullisuuspolitiikkamme on, olemme koonneet kaikki periaatteemme yhteen.

Ympäristöohjelma

Yhdessä vastuullisuuspolitiikan kanssa, siihen sisällytettynä, julkaisemme ympäristöohjelmamme. Ymmärrämme hyvin vastuumme IT-palveluntarjoajana digitalisoituvan työelämän ytimessä. Kuten vastuullisuuspolitiikassamme todetaan, on toisen pilvi aina toisen konesali. Ja konesalit kuluttavat resursseja, esimerkiksi Suomen konesalit tuottavat vuosittain hukkalämpöä määrän, jolla lämmittäisi yli 300 000 sähkölämmitteistä omakotitaloa – elektroniikkajätteestä ja arvometallien käytöstä puhumattakaan. Siinä missä vaikkapa lentoliikenteen kasvihuonekaasupäästöt laskevat, kasvavat IT-alan vastaavat päästöt vuosittain huimaa vauhtia. Koska tunnistamme vastuumme tässä asiassa, haluamme julkisen vastuullisuuspolitiikan kautta kertoa, mihin me sitoudumme ja millä perustein teemme valintoja.

Lähtökohtana työllemme on pyrkimys siihen, että yrityksen nettovaikutus yhteiskuntaan on positiivinen. Se on asia, jota on pitkään pidetty itsestään selvyytenä, mutta viimeisimmän tutkimusnäytön perusteella asia on kaikkea muuta kuin yksinkertainen ja itsestäänselvä. Silti liiketoiminta voi olla pitkällä aikavälillä yrityksen omistajillekin kannattavaa vain, jos se samalla luo vaurautta ja hyvinvointia myös tuleville sukupolville tavalla, joka on niin ihmisten kuin luonnonkin kannalta kestävää. Me olemme pitkään toimineet tämän näkökulman mukaisesti, mutta emme ole lausuneet sitoumuksiamme ääneen. Esimerkiksi Otaverkon konesalihukkalämpö käytetään Spektri Business Parkin lämmitykseen ja salin sähkö tuotetaan tuulivoimalla – asia, jota emme ole erityisemmin tuoneet esille.

Hyvinvointi ja hyvän elämän edellytykset

Otaverkko on ennen kaikkea eri alojen asiantuntijoiden muodostama yhteisö ja vain sellaisena me voimme tuottaa lisäarvoa asiakkaillemme – sitä lisäarvoa josta pieni siivu tulee kiitoksena meille. Siksi vastuullisuustyössämme korostuu tahtomme olla hyvä työnantaja. Tuemme työntekijöidemme niin henkistä, fyysistä kuin taloudellistakin hyvinvointia. Tarjoamme hyvinvointia lisääviä työsuhde-etuja ja emme maksa pelkästään työehtosopimuksen määrittämän minimin mukaista, vaan hyvään elämiseen riittävää palkkaa.

IT-ala kehittyy nopeaa tahtia – onhan se alana melkoisen nuori verrattuna muihin insinöörialoihin, esimerkiksi taloja ja siltoja on rakennettu tuhansia vuosia, konesaleja vain kymmeniä vuosia. Siksi osaamisen kehittäminen ja sen mahdollistaminen on keino taata työntekijöidemme markkina-arvo ja työllistyminen tulevaisuudessa. Haluamme olla kuitenkin mukana kehittämässä koko alaa. Teemmekin myös oppilaitosyhteistyötä. Asiantuntijamme tekevät oppilaitosvierailuita, pitävät vierailijaluentoja, tarjoamme projekteja opiskelijoiden kursseille ja Haaga-Helian opiskelijoille tarjoamme maksutta OpenShift-sovelluskehitysalustan ohjelmoinnin työvälineiden ja konttipohjaisen koodaamisen harjoitteluun.

Otaverkon vastuullisuuspolitiikka

Johtoryhmämme 30.1.2023 hyväksymä vastuullisuuspolitiikka on kokonaisuudessaan seuraava:

Olemme tunnistaneet IT-palveluntarjoajan roolimme kaksijakoisuuden: toisaalta digitalisaatio vähentää monella elämän osa-alueella ympäristön kuormittumista, toisaalta globaalilla tasolla IT-alan päästöt ja resurssien käyttö kasvavat nopeaa tahtia. Toisen pilvipalvelu on aina toisen konesali, joka kuluttaa energiaa, luonnonvaroja ja arvometalleja, sekä tuottaa melua, hukkalämpöä ja elektroniikkajätettä.

Uskomme, että liiketoiminta voi olla pitkällä aikavälillä kannattavaa ja tuottaa niin voittoa omistajille kuin hyvinvointia ja vaurautta tuleville sukupolvillekin vain, jos se on myös kestävää – ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin huomioivaa. Tältä pohjalta olemme muodostaneet tämän vastuullisuuspolitiikkamme ja sen sisältämän ympäristölupauksen.

Olemme ensiluokkainen työnantaja, joka tukee työntekijöiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja maksaa työehtosopimuksen minimiä korkeampaa, hyvään elämään riittävää, oikeudenmukaista palkkaa. Kunnioitamme ja arvostamme toinen toisiamme sekä asiakkaidemme, kumppaneidemme ja muiden sidosryhmien henkilöitä. Emme syrji, autamme ja tuemme. Tarjoamme työntekijöille hierontaa, kuntosalin käyttöoikeuden, mahdollisuuden työsuhdepolkupyörään, laajan työterveyden ja hyvät mahdollisuudet kouluttautumiseen ja osaamisen kehittämiseen.

Lupaamme toimia sen eteen, että yrityksen nettovaikutus yhteiskuntaan on positiivinen. Toimimme vastuullisesti lainsäädäntöä, muuta regulaatiota sekä ISO 9001-, ISO 27001- ja ISO 27701-standardeja noudattaen. Säätelyn noudattaminen ei kuitenkaan ole vielä vastuullisuutta – se on peruslähtökohta vapaalle ja terveelle kilpailulle. Oppilaitosyhteistyön kautta tarjoamme osaamista ja työvälineitä sekä harjoittelumahdollisuuksia opiskelijoille. Edistämme hyvinvointia tukemalla suomalaista urheilua ja pitämällä niin fyysiseen kuin henkiseen terveyteen liittyviä teemoja viestintämme kautta näkyvillä.

Ympäristön hyväksi lupaamme toimia lainsäädännön asettamaa minimiä kunnianhimoisemmin ylläpitämällä ja toteuttamalla ympäristöohjelmaa. Ympäristöohjelmamme mukaisesti ja tekniikan ja laitekoon pienentymisen ansiosta voimme vähentää energiankulutusta sulkemalla yhden konesaleistamme. Konesalien hukkalämpö käytetään kiinteistön lämmitykseen ja konesalit on liitetty kiinteistön geotermiseen järjestelmään. Konesalien sähkö tuotetaan tuulivoimalla, ja selvitämme mahdollisuuden tuottaa sähköä aurinkopaneeleilla.

Käyttämiemme laitteiden valintaan vaikuttavat valmistajille asettamamme vastuullisuuskriteerit. Lisäksi vaikutamme viestinnän keinoin asiakkaidemme ja kumppaniemme resurssien käyttöön. Pidennämme elektroniikkalaitteiden käyttöikää ja optimoimme energiankäyttöä. Vähennämme myös kuljetuksia automaation keinoin.

Jaamme tietoa osaamisestamme, kokemuksistamme ja käytännöistämme koko alan käyttöön. Haastamme IT-alan toimijat mukaan varmistamaan, että alan toiminta on läpinäkyvää ja nettovaikutus yhteiskuntaan positiivinen.

Lue seuraavaksi: