Asiakastarina IT:n kokonaisulkoistus, Edistia

Yleiskatsaus

Otaverkon IT-palvelut tukevat Edistiaa, jotta Edistia voi tukea apua tarvitsevia

Edistia-konserni on suomalainen sosiaalialan palveluntarjoaja ja yhteiskunnallinen toimija, joka on tarjonnut koteja sekä muita asumisen, elämänhallinnan ja työllistymisen palveluita, kursseja ja koulutuksia tukea tarvitseville jo viidenkymmenen vuoden ajan. Pääkaupunkiseudulla toimivan Edistian muodostavat Espoon Diakoniasäätiö ja sen omistamat yhtiöt.

Otaverkko on ollut Edistian IT-palveluntarjoaja reilun viiden vuoden ajan. Yhteistyö käynnistyi, kun Edistia halusi vaihtaa aiemman IT-kumppaninsa ja tämän palvelumallin erilaiseen toimintatapaan. Otaverkosta Edistia löysi kaipaamansa IT-palveluntuottajan, joka toimii kumppanina ja tukena IT-asioissa, auttaa Edistiaa pitämään tietojärjestelmänsä ajan tasalla ja palvelee Edistian toimintaa niin, että Edistia voi keskittyä perustehtäviinsä häiriöttä ja tietoturvallisesti. Otaverkolta Edistia saa myös henkilöstölleen tärkeän Service Deskin ja lähituen avun.

Toimiala:
Sosiaalialan palvelut
Henkilöstömäärä:
lähes 100

Näin se tehtiin

IT:n kokonaisulkoistukseen kuuluu ylläpitoa, IT-tukea ja koko ympäristön kehitystä

Ylläpidon ja IT-tuen lisäksi Otaverkko tekee Edistialle aktiivista kehitystyötä. Kokonaisuutena Edistian IT on kokenut viimeisen viiden vuoden aikana paljon uudistuksia. Yhteistyön alussa Edistia siirtyi Microsoft 365 -ympäristöön, ja pari vuotta sitten Edistian Espoon Kilonkalliossa sijaitsevan päätoimipisteen verkko uudistettiin. Seuraava askel on Edistian toimitilassa sijaitsevasta palvelimesta luopuminen ja siirtyminen Otaverkon virtuaaliseen palvelinympäristöön.

Säännöllisissä kehityspalavereissa Edistia ja Otaverkko käyvät läpi tulevia kehitystoimenpiteitä ja pohtivat, miten järjestelmäympäristöä voidaan edelleen parantaa niin, että se tukee ja tehostaa Edistian toimintaa mahdollisimman hyvin.

”Otaverkko on aktiivinen osapuoli kehitysasioissa. Asiakkaana emme aina tunnista järjestelmäympäristön mahdollisuuksia tai huomaa, milloin jokin muutos olisi järkevä toteuttaa. Otaverkko taas on ollut näistä hyvin ajan tasalla. Esimerkiksi verkon uudistaminen toi meille aiempaa toimintavarmemman ja turvallisemman verkon, joka ei häiriön yllättäessä pääse kaatamaan isoja osia toiminnoista”, Edistian talouspäällikkö Kari Haukka kertoo.

Vuorovaikutus Otaverkon kanssa on välitöntä. Otaverkko tuntee Edistian ja auttaa meitä kehittämään tietojärjestelmäympäristöämme juuri tarpeidemme mukaisesti. Yhteistyömme on hioutunut kuluneiden vuosien aikana erittäin toimivaksi paketiksi.
Kari Haukka
talouspäällikkö
Edistia

Tulokset

Välitön vuorovaikutus ja näkyvät kehitysaskeleet ihastuttavat Edistiaa

Edistialla ollaan tyytyväisiä Otaverkon palveluiden tasoon ja toimintatapoihin:

”Vuorovaikutus Otaverkon kanssa on välitöntä, hyvää ja toimivaa. Tieto kulkee sujuvasti molemmin puolin. Me kerromme Otaverkolle, jos hankkeessamme tapahtuu asioita, jotka vaikuttavat IT-asioihin. Otaverkko taas aikatauluttaa muutostyöt niin, että ne häiritsevät työtämme mahdollisimman vähän.”

”Service Desk ja lähituki ovat saaneet henkilöstöltämme kovasti kiitosta huolenpidosta. Koen, että Otaverkon Service Desk aidosti kuuntelee meitä. He myös huolehtivat, että asiat tulevat tehdyiksi. Toiminta on asiantuntevaa, laadukasta ja meidän tarpeemme huomioon ottavaa”, Haukka kiittää.

Kaiken kaikkiaan Edistian IT-infra on kehittynyt yhteistyön aikana suurin harppauksin ja esimerkiksi pilvipalveluiden käyttö on nyt uudella tasolla. Muutosten taustalla on Otaverkko, joka on ehdottanut uudistuksia. Edistialla ja Otaverkolla on selvät sävelet myös sen suhteen, mihin suuntaan Edistian IT-infraa viedään pitkällä tähtäimellä.

”Otaverkko tuntee Edistian ja auttaa meitä kehittämään tietojärjestelmäympäristöämme juuri tarpeidemme mukaisesti. Yhteistyömme on hioutunut kuluneiden vuosien aikana erittäin toimivaksi paketiksi. Jatkamme samaan malliin tulevaisuudessakin!”, Haukka tiivistää.

Lisää asiakastarinoita

Nainen vaaleassa toimistossa
Asiakastarina: IT:n kokonaisulkoistus, Tuokko

Hyvä kommunikaatio tekee hankalistakin IT-asioista mutkattomampia

Otaverkon kanssa kommunikointi on helppoa: meiltä löytyy samanlaista huumoria ja keskustelu liitää vauhdikkaasti. Päivän päätteeksi vaikeatkin IT-maailman asiat tuntuvat helpoilta ja selkeiltä.
Janne Elo
toimitusjohtaja
Tuokko
Nainen pysäköintihallissa puhelin kädessä
Asiakastarina: IT:n kokonaisulkoistus, Pasilan Pysäköinti

Toimiva IT on Pasilan Pysäköinnin liiketoiminnalle ensisijaisen tärkeää

Otaverkon otteessa erityisen positiivista on se, että he pyrkivät kuuntelemaan asiakasta ja sitä, mitä asiakas tarvitsee. He eivät tavoittele oman tuoton maksimointia vaan asiakkaan etua.
Rauno Kadenius
toimitusjohtaja
Pasilan Pysäköinti
Edistian Kilonkallion toimipiste
Asiakastarina: IT:n kokonaisulkoistus, Edistia

IT-ulkoistus vie Edistiaa oikeaan suuntaan

Vuorovaikutus Otaverkon kanssa on välitöntä. Otaverkko tuntee Edistian ja auttaa meitä kehittämään tietojärjestelmäympäristöämme juuri tarpeidemme mukaisesti. Yhteistyömme on hioutunut kuluneiden vuosien aikana erittäin toimivaksi paketiksi.
Kari Haukka
talouspäällikkö
Edistia
Kerrostalorakennus
Asiakastarina: Käyttötuki ja palvelinkapasiteetti, Espoon Asunnot Oy

IT-ulkoistuksen ansiosta Espoon Asuntojen oma IT-tiimi voi keskittyä liiketoiminnan kehittämiseen

Oma ICT-tiimimme on pystynyt keskittymään liiketoimintamme tarpeisiin ja arkkitehtuurin suunnitteluun, kun tuki ja ylläpito on voitu jättää suurelta osin Otaverkolle. Meillä on toimiva kumppanuus selkeillä vastuunjaoilla.
Merja Ritamo
Talousjohtaja
Espoon Asunnot Oy
Käsi, jossa on kynä, piirtää Omnian logoa ilmaan
Asiakastarina: Perustietotekniikasta strategiseen kehittämiseen, Omnia

Strateginen IT-kumppanuus toimii – ”Kaikki Otaverkossa henkii sitä, että he ajattelevat asiakkaan parasta”

Otaverkko ymmärtää bisnestämme ja ehdottaa aktiivisesti parannustoimenpiteitä. Koen, että tarpeemme tulevat kuulluiksi ja että voin luottaa Otaverkkoon, sillä he pitävät sopimuksista kiinni. Kaikki Otaverkossa henkii sitä, että he ajattelevat asiakkaan parasta.
Tuukka Soini
Kehittämisjohtaja
Omnia
Asiakastarina: Pilvipalveluratkaisu, Software Point

Räätälöity pilviympäristö tuo laboratorioiden toiminnanohjausjärjestelmät nykyaikaan

Otaverkko pystyi räätälöimään pilvipaketin juuri kehittämämme järjestelmän tarpeisiin sopivaksi. Otaverkon joustavuus oli tärkeässä roolissa pilottihankkeen onnistumisessa.
Peter Streng
Tietohallintojohtaja
Software Point