Asiakastarina Perustietotekniikasta strategiseen kehittämiseen, Omnia

Yleiskatsaus

Otaverkon ja Omnian yhteistyö on elänyt, kehittynyt ja laajentunut vuosien saatossa

Nelikymmenvuotias Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia on moderni ja monipuolinen koulutuksen järjestäjä, jolla on myös alueellista kehittämistoimintaa. Omnian koulutustarjontaa hyödyntää yli 30 tuhatta oppijaa vuosittain.

Omnia on myös yksi Otaverkon pitkäaikaisimmista asiakkaista. Otaverkon ja Omnian kumppanuus alkoi aikoja sitten, kun Omnian IT-osasto kaipasi apua perustietotekniikan pyörittämiseen. Vuosien mittaan yhteistyö on kehittynyt ja Otaverkon rooli Omnian toiminnassa on laajentunut, vaikka samat peruspilarit ovat mukana edelleen.

Nyt Otaverkko vastaa Omnian palvelinkapasiteetista ja verkkojen ylläpidosta sekä tuottaa lukuisia muitakin palveluita, kuten identiteetinhallintaa ja teknistä tukea Omnian omalle Service Deskille. Kaikki Omnian tietoliikenne kulkee Otaverkon kautta. Pitkäaikainen kumppanuus sisältää vahvaa yhdessä tekemistä ja strategista kehittämistä.

”Otaverkko on meille täydellisen kokoinen kumppani: tarpeeksi iso ja järjestelmällisesti toimintaansa kehittänyt talo, joka pystyy tarjoamaan asiantuntijapalveluja, mutta silti sopivasti pieni, jotta me olemme heille merkittävän kokoinen kumppani”, Omnian kehittämisjohtaja Tuukka Soini kertoo.

”Uskon, että tämä balanssi on yksi pitkän yhteistyön ja kumppanuuden mahdollistaneista tekijöistä. Otaverkko on meille keskeinen toimittaja ja tärkeä yhteistyökumppani, ja me olemme heille tärkeä asiakas.”

Toimiala:
Koulutus
Henkilöstömäärä:
Noin 1 000

Näin se tehtiin

Tiivis yhteistyö mahdollistaa sparrailun ja hyvän luottamussuhteen

Otaverkko ja Omnia ovat kehittäneet erilaisia yhteistyömalleja säännölliselle tulevaisuusnäkymien läpikäymiselle. Työtä tehdään tiiviisti monella tasolla: ohjausryhmissä käydään strategisen tason keskusteluja useita kertoja vuodessa, tuotanto- ja kehitysryhmä taas kokoontuu säännöllisesti käsittelemään taktisia ja operatiivisia asioita. Kehityspäivissä ideoidaan kehityshankkeita ja toimenpiteitä laajalla kokoonpanolla.

”Pitkästä suhteesta on valtavasti hyötyä. Otaverkolla on hyvä käsitys Omnian toiminnasta, ja Otaverkko ymmärtää aidosti meidän työtämme, tarpeitamme ja tavoitteitamme. Parhaimmillaanhan kumppanuus on juuri tätä, että voidaan kehittää toisiamme entistä parempaan toimintaan”, Soini kuvailee.

Vuosien mittaan Omnialla on ollut Otaverkolle monenlaisia pyyntöjä ja ehdotuksia, joista osa on toteutettu ja osa ei. Otaverkolta kuulee suoraan myös sen, jos toivotut muutokset ovat isompia kuin Omnialla on kuviteltu. Tekeminen on hyvin kiinteää ja sparrailevaa.

”Toimintamme muuttuu jatkuvasti, ja haluamme pitää palvelumallimme ja -valikoimamme sellaisena, että se vastaa myös tulevaisuuden tarpeisiin. Otaverkko ymmärtää bisnestämme ja ehdottaa aktiivisesti parannustoimenpiteitä”, Soini kertoo.

Omnialla ollaan hyvin tyytyväisiä yhteistyöhön ja Otaverkon palvelun laatuun.

”Kun kumppani toimii proaktiivisesti ja läpinäkyvästi ja on luottamuksen arvoinen, ei ole tarvetta rakentaa valvontaa ja kontrolloida, mikä on tehokkuuden kannalta hyvä juttu. Asiakkaana koen, että meidän tarpeemme tulevat kuulluiksi ja että voin luottaa Otaverkkoon, sillä he pitävät sopimuksista kiinni”, Soini kiittää.

”Tärkeää on myös se, että Otaverkolla on osaamista ja halua ratkoa Omnian ongelmia, ja heidän tekemisessään näkyvät hyvin standardit ja halu laadukkuuteen. He ehdottavat asioita, joista on meille hyötyä. Kaikki Otaverkossa henkii sitä, että he ajattelevat asiakkaan parasta.”

Otaverkko ymmärtää bisnestämme ja ehdottaa aktiivisesti parannustoimenpiteitä. Koen, että tarpeemme tulevat kuulluiksi ja että voin luottaa Otaverkkoon, sillä he pitävät sopimuksista kiinni. Kaikki Otaverkossa henkii sitä, että he ajattelevat asiakkaan parasta.
Tuukka Soini
Kehittämisjohtaja
Omnia

Tulokset

IT-maailma ja Omnian tarpeet muuttuvat, mutta yhteistyö jatkuu

Pitkän yhteistyön aikana IT-maailma on muuttunut valtavasti – samoin kuin Omnian palvelut ja toiminta.

”Yhä edelleen olemme tyytyväisiä asiakkaita. Se on aikamoinen osoitus siitä, että Otaverkko on pystynyt uudistamaan ja uudistumaan merkittävästi tässäkin ajassa”, tiivistää Soini.

Omnialla on vahva luotto siihen, että Otaverkon ja Omnian yhteistyö jatkuu yhtä hyvänä ja kehittävänä tulevaisuudessakin. Palveluiden sisältö sen sijaan tulee varmasti muuttumaan yhä edelleen.

”Automaatio ja tekoäly muuttavat yritysten tarpeita ja vähentävät etenkin yksinkertaisten teknisten ylläpitotoimien manuaalista tarvetta. Samalla kuitenkin asiantuntijuuden tarve kasvaa ja korostuu. Uskon, että tarvitsemme jatkossa jopa aiempaa enemmän syväosaamista ja teknisen kentän muutoksen ymmärrystä – asioita, joissa Otaverkko meitä auttaa”, Soini kertoo.

Omnian ja Otaverkon yhteistyö toimii myös henkilökemioiden ja luottamuksen osalta.

”On ollut hauska tutustua erilaisiin otaverkkolaisiin ja oppia tuntemaan ihmisiä työroolien takana. Se tekee yhteistyöstä helppoa. Otaverkolla on niin inhimillinen ote, että heidän kanssaan on aina helppo tehdä töitä vaikka olisimme ihmisinä kuinka erilaisia. Otaverkkolaiset ovat aidosti sitä, mitä ovat”, Soini kuvailee.

”Tuntuu, että Otaverkon ja Omnian arvot mätsäävät. Meillä on hyvä luottamuksellinen suhde. Kumppanina Otaverkko tekee ja osaa tehdä sen, mitä lupaa – se on minusta äärimmäisen tärkeää. Myös se, että kumppanuussuhteemme on balanssissa, on varmasti asia, joka tekee yhteistyöstä toimivan. Koska Omnia ja Otaverkko ovat tärkeitä toisilleen, on meillä molemmilla halua panostaa yhteistyön sujuvuuteen.”

Lisää asiakastarinoita

Nainen vaaleassa toimistossa
Asiakastarina: IT:n kokonaisulkoistus, Tuokko

Hyvä kommunikaatio tekee hankalistakin IT-asioista mutkattomampia

Otaverkon kanssa kommunikointi on helppoa: meiltä löytyy samanlaista huumoria ja keskustelu liitää vauhdikkaasti. Päivän päätteeksi vaikeatkin IT-maailman asiat tuntuvat helpoilta ja selkeiltä.
Janne Elo
toimitusjohtaja
Tuokko
Nainen pysäköintihallissa puhelin kädessä
Asiakastarina: IT:n kokonaisulkoistus, Pasilan Pysäköinti

Toimiva IT on Pasilan Pysäköinnin liiketoiminnalle ensisijaisen tärkeää

Otaverkon otteessa erityisen positiivista on se, että he pyrkivät kuuntelemaan asiakasta ja sitä, mitä asiakas tarvitsee. He eivät tavoittele oman tuoton maksimointia vaan asiakkaan etua.
Rauno Kadenius
toimitusjohtaja
Pasilan Pysäköinti
Edistian Kilonkallion toimipiste
Asiakastarina: IT:n kokonaisulkoistus, Edistia

IT-ulkoistus vie Edistiaa oikeaan suuntaan

Vuorovaikutus Otaverkon kanssa on välitöntä. Otaverkko tuntee Edistian ja auttaa meitä kehittämään tietojärjestelmäympäristöämme juuri tarpeidemme mukaisesti. Yhteistyömme on hioutunut kuluneiden vuosien aikana erittäin toimivaksi paketiksi.
Kari Haukka
talouspäällikkö
Edistia
Kerrostalorakennus
Asiakastarina: Käyttötuki ja palvelinkapasiteetti, Espoon Asunnot Oy

IT-ulkoistuksen ansiosta Espoon Asuntojen oma IT-tiimi voi keskittyä liiketoiminnan kehittämiseen

Oma ICT-tiimimme on pystynyt keskittymään liiketoimintamme tarpeisiin ja arkkitehtuurin suunnitteluun, kun tuki ja ylläpito on voitu jättää suurelta osin Otaverkolle. Meillä on toimiva kumppanuus selkeillä vastuunjaoilla.
Merja Ritamo
Talousjohtaja
Espoon Asunnot Oy
Korkea rakennus, jonka yläosassa teksti Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Asiakastarina: OpenShift-ympäristö, Haaga-Helia

OpenShift-ympäristö kehittää Haaga-Helian ohjelmoinnin opiskelijoita kohti työelämää

Otaverkkolaiset ovat olleet aktiivisia, asiantuntevia ja aina tilanteen tasalla. Nyt jälkikäteen pohtiessakaan ei tule mieleen mitään, mitä olisimme tehneet toisin.
Teemu Havulinna
Lehtori
Haaga-Helia
Käsi, jossa on kynä, piirtää Omnian logoa ilmaan
Asiakastarina: Perustietotekniikasta strategiseen kehittämiseen, Omnia

Strateginen IT-kumppanuus toimii – ”Kaikki Otaverkossa henkii sitä, että he ajattelevat asiakkaan parasta”

Otaverkko ymmärtää bisnestämme ja ehdottaa aktiivisesti parannustoimenpiteitä. Koen, että tarpeemme tulevat kuulluiksi ja että voin luottaa Otaverkkoon, sillä he pitävät sopimuksista kiinni. Kaikki Otaverkossa henkii sitä, että he ajattelevat asiakkaan parasta.
Tuukka Soini
Kehittämisjohtaja
Omnia